CV โปรแกรมเมอร์ | คำแนะนำและตัวอย่างการเขียน

คะแนนเฉลี่ยสำหรับเทมเพลตนี้

โปรแกรมเมอร์กำลังเป็นอาชีพที่มาแรงในปัจจุบัน เนื่องด้วยความต้องการของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น โดยหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ก็คือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ อย่างเช่น ภาษา C++ ภาษา Java ตามระบบฐานข้อมูลตามการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และทดสอบระบบก่อนนำไปใช้งานจริง และเนื่องจากการสร้างโปรแกรมมักมีขนาดใหญ่ ทำให้ต้องมีการฟอร์มทีมโปรแกรมเมอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยกันเขียนและทดสอบโปรแกรมไปด้วยกัน

โปรแกรมเมอร์มักต้องทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ทางธุรกิจ ผู้ประสานงานเกี่ยวกับความต้องการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของลูกค้า และทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบ ผู้ทำหน้าที่ในการบริหารและกระจายงานต่าง ๆ ตามความถนัดของโปรแกรมเมอร์แต่ละคน นอกจากนั้นก็ยังต้องทำงานร่วมกับกราฟฟิกดีไซเนอร์เพื่อช่วยให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สวยงาม และเหมาะสำหรับนำไปใช้งาน

ตัวอย่าง CV โปรแกรมเมอร์

เสฏฐวุฒิ บัวศรี
โปรแกรมเมอร์

เลขที่ 42 ถนนนเรศ
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

063-557-2248
sbausi@gmail.com
Linkedin.com/in/sbausi

สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันกับบริษัทชั้นนำมาเป็นเวลา 3 ปี สามารถสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงแบบอีคอมเมิร์ซ มีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมาแล้วกว่า 50 เว็บไซต์ และ 20 แอปพลิเคชัน สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากกว่า 6 ล้านบาท ต้องการที่จะร่วมงานกับ PPSoftware เพื่อโอกาสในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้กับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานด้านไอทีขององค์กรในฐานะผู้ฝึกอบรมด้วย

ประสบการณ์การทำงาน
Program Pro
โปรแกรมเมอร์
สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2564

 • สร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร และคาเฟ่ เป็นต้น
 • สร้างแอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชันให้ข้อมูลด้านการแพทย์ แอปพลิเคชันสำหรับสอบถามเส้นทางการเดินทางในกรุงเทพ และแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวในร้านอาหารและองค์กรต่าง ๆ เป็นต้อง

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีนาคม 2561

กิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม
สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
เข้าค่ายวิศวกรซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์
เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ใบประกาศนียบัตร
TOEIC 675 คะแนน

อัตราและเงินเดือนโปรแกรมเมอร์

จากข้อมูลฐานเงินเดือนของ Adecco พบว่างานด้านวิศวกรซอฟต์แวร์มีรายได้ตามประสบการณ์ ดังต่อไปนี้

 • นักศึกษาจบใหม่ 25,000 – 35,000 บาท
 • ประสบการณ์ 1-5 ปี 25,000 – 83,000 บาท
 • ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 50,000 – 270,000 บาท

วิธีเขียน CV โปรแกรมเมอร์

CV ที่ดีควรมีเนื้อหาที่ดี และมีการเรียบเรียงโครงสร้างที่ดีด้วย มีการแสดงข้อมูลที่เป็นสัดส่วนเพื่อให้ง่ายในการอ่านสำหรับ HR เพราะการนำเสนอที่ไม่สามารถดึงดูดพอ อาจทำให้คุณพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

โครงสร้าง CV พื้นฐานควรประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้:

 • ประวัติส่วนตัวและข้อมูลสำหรับติดต่อ
 • ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน
 • สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน (Professional Summary)
 • ประสบการณ์การทำงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • การศึกษา
 • ทักษะ
 • ส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ (เช่น ภาษา, ใบประกาศนียบัตร, รางวัลที่ได้รับ และความสนใจส่วนตัวอื่น ๆ เป็นต้น)

เทคนิคการจัดเรียงข้อมูลบน CV โปรแกรมเมอร์ของคุณให้น่าสนใจ

 • จัดรูปแบบให้น่าสนใจ โดยเริ่มจากการบอกตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัครก่อน เพื่อให้ HR เห็นได้ในทันทีเลยว่าต้องการสมัครเข้ามาในตำแหน่งอะไร และเริ่มพูดถึงประสบการณ์การทำงานจากใหม่ไปเก่า เพื่อเน้นประสบการณ์ใหม่ล่าสุดที่คุณมี
 • อ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของโปรแกรมเมอร์ที่บริษัทต้องการให้ดี แล้วนำมาพิจารณาว่ามีคุณสมบัติในข้อใดบ้างที่ตรงกับคุณ เพื่อนำเสนอ CV ของคุณให้ตอบโจทย์ในสิ่งที่พวกเขาตามหา
 • ใส่หัวข้อหลักที่ควรตามลำดับ ก่อนที่จะเพิ่มส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ต้องการไว้ในส่วนท้าย

โครงสร้างของ CV โปรแกรมเมอร์

โดยทั่วไปแล้ว HR มักให้ความสำคัญในการเลือกคนเข้ามาทำงานจากผ่าน CV ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับทักษะหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่เคยได้รับ รูปแบบ และคีย์เวิร์ดที่สำคัญ เช่น ชื่อตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพื่อให้สังเกตเห็นได้ในทันทีว่า ต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด ซึ่งข้อมูลควรถูกต้องและไม่มีคำที่สะกดผิด

ขนาดฟอนต์ประมาณ 10-12 เป็นฟอนต์ที่อ่านได้ง่าย

โดยฟอนต์ที่แนะนำสำหรับ CV ภาษาอังกฤษ ได้แก่ Calibri, Times New Roman, Cambria และ Arial และ ฟอนต์แนะนำสำหรับ CV ภาษาไทย ได้แก่ TH Sarabun New

รูปแบบของ CV

รูปแบบของ CV ที่ดีสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

 • รูปแบบตามลำดับเวลา เขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานโดยเรียงตามลำดับเวลา เพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่า ผู้สมัครมีทักษะและประสบการณ์การทำงานมาจากที่ไหนบ้างก่อนหลัง
 • รูปแบบโชว์ทักษะส่วนตัว แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ที่ได้สั่งสมมาระหว่างเรียน เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทำงานมากนัก
 • รูปแบบผสม พูดถึงทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่ได้สั่งสมมาตามลำดับเวลา เพื่อเน้นให้เห็นว่ามีผลการเรียนที่ดี และยังมีประสบการณ์ที่น่าสนใจอีกด้วย

หัวข้อเรื่องและข้อมูลการติดต่อ

ส่วนนี้คือส่วนแรกของ CV ควรประกอบไปด้วยชื่อ ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมข้อมูลสำหรับติดต่อ ซึ่งควรมีการบอกถึงตำแหน่งงานที่สมัครบน CV ในหัวข้อนี้ เพื่อที่จะให้ HR สามารถสังเกตเห็นได้ในทันทีเลยว่านี่คือ CV โปรแกรมเมอร์

หัวเรื่องที่ดี
เสฏฐวุฒิ บัวศรี
โปรแกรมเมอร์

เลขที่ 42 ถนนนเรศ
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

063-557-2248
sbausi@gmail.com
Linkedin.com/in/sbausi

หัวเรื่องที่ไม่ดี
เสฏฐวุฒิ บัวศรี

เลขที่ 42 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
063-557-2248
sbausi4451@gmail.com
Facebook.com/sbausi
Line ID: 25786623

📌 คำแนะนำ: ควรเขียนให้กระชับ ไม่ต้องใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็นจะได้อ่านเข้าใจและจับใจความได้ง่าย ที่อยู่ควรย่อไม่ให้ยาวจนเกินไป อีเมลใช้สมัครงานควรเป็นแบบทางการ อย่าลืมบอกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และไม่ใส่ลิงก์โซเชียลมีเดีย

รูปภาพใน CV โปรแกรมเมอร์ควรเป็นรูปที่ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ
โดยควรทางการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะและวัฒนธรรมขององค์กรที่คุณต้องการร่วมงานด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ใน CV โปรแกรมเมอร์

ใต้หัวข้อประสบการณ์ด้านการทำงาน จะประกอบไปด้วยชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน ระยะเวลาทำงาน แล้วใช้เครื่องหมายนำสายตาเขียนเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อตำแหน่งงานนั้น ๆ ออกมาเป็นข้อ ๆ

ตัวอย่างประสบการณ์ทำงานของโปรแกรมเมอร์

ประสบการณ์การทำงาน
Program Pro
โปรแกรมเมอร์
สิงหาคม 2561 – สิงหาคม 2564
 • สร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร และคาเฟ่ เป็นต้น
 • สร้างแอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชันให้ข้อมูลด้านการแพทย์ แอปพลิเคชันสำหรับสอบถามเส้นทางการเดินทางในกรุงเทพ และแอปพลิเคชันสำหรับจองคิวในร้านอาหารและองค์กรต่าง ๆ เป็นต้อง

การศึกษา

ข้อมูลด้านการศึกษาจะเป็นข้อมูลชื่อมหาวิทยาลัย ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษา หากจบปริญญาโทด้านวิศวกรรมและมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจ ก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นถึงทักษะเฉพาะของผู้สมัครงานเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างการเขียนหัวข้อการศึกษาใน CV

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีนาคม 2561

ทักษะสำหรับ CV โปรแกรมเมอร์

ทักษะที่สามารถนำมาใส่ใน CV โดยทั่วไปประกอบไปด้วยทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ (hard skills) และทักษะในการเข้าสังคม (soft skills) ซึ่งสำหรับใครที่จบมาไม่ตรงสาย แต่เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง ก็สามารถแสดงถึงทักษะที่ตนเองมีได้ในหัวข้อนี้

ทักษะเฉพาะทาง

 • การพัฒนาเว็บไซต์
 • การแก้ไขข้อบกพร่องบนเว็บไซต์ (debugging)
 • คณิตศาสตร์
 • ทักษะด้านงานเทคนิค
 • การบริหารและดูแลงาน
 • การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (machine learning)
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • PHP
 • โครงสร้างข้อมูล

ทักษะการเข้าสังคม

 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบคอบ
 • มีภาวะของการเป็นผู้นำ
 • จัดการเวลาได้ดี
 • มีความน่าเชื่อถือ
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • เป็นผู้ฟังที่ดี
 • สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี

ทักษะและผลงานโดยสรุป

สำหรับนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ มักเขียนเป็นจุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) แต่ถ้าเคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ก็จะเป็นสรุปเกี่ยวกับทักษะและงานผลงานประมาณ 4-5 บรรทัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคุณ และความตั้งใจที่อยากจะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทที่คุณกำลังสมัครงานด้วย

ตัวอย่างที่ถูกต้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชันกับบริษัทชั้นนำมาเป็นเวลา 3 ปี สามารถสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงแบบอีคอมเมิร์ซ มีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมาแล้วกว่า 50 เว็บไซต์ และ 20 แอปพลิเคชัน สร้างรายได้ให้กับบริษัทมากกว่า 6 ล้านบาท ต้องการที่จะร่วมงานกับ PPSoftware เพื่อโอกาสในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันให้กับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานด้านไอทีขององค์กรในฐานะผู้ฝึกอบรมด้วย
💡ตัวอย่างด้านบนเป็นการสรุปคร่าว ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาว่ามีทักษะในด้านใดบ้าง มีประสบการณ์มาเป็นเวลากี่ปีแล้ว และมีผลงานอะไรบ้างจากการทำงานที่ผ่านมา และยังพูดถึงจุดมุ่งหมายในการสมัครงานกับบริษัทด้วยว่าคืออะไร และจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทได้อย่างไรบ้าง
ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยเป็นติวเตอร์สอนทำเว็บไซต์ และทำงานสร้างเว็บไซต์มาเป็นเวลา 3 ปี สามารถนำประสบการณ์ที่มีมาสร้างประโยชน์ให้กับทางบริษัทได้ ด้วยการสอนลูกค้าทำเว็บไซต์ตั้งแต่แรกจนจบ
💡 ตัวอย่างด้านบนเป็นการกล่าวสรุปที่สั้น ห้วน และไม่ครอบคลุม เพราะไม่ได้พูดถึงทักษะด้านการทำงานของคุณอย่างเห็นได้ชัด ควรเน้นประสบการณ์มากกว่าสาขาที่เรียน หากมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว และควรพูดถึงผลงานที่เคยทำไว้ เพื่อดึงดู HR ให้เห็นถึงศักยภาพของคุณมากขึ้นด้วย

ส่วนเพิ่มเติม

ส่วนเพิ่มเติมได้จะช่วยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ครอบคลุมมากขึ้น ได้แก่ ทักษะภาษา กิจกรรมที่เคยทำ และไปรษณียบัตรที่เคยได้รับ หากมีผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ ก็สามารถเพิ่มหัวข้อ และแนบ Reference ให้สำหรับผู้พิจารณา CV เพิ่มเติมได้เช่นกัน

ภาษา

ภาษาเป็นทักษะที่มีความสำคัญสำหรับแทบทุกอาชีพ โดยเฉพาะถ้าองค์กรของคุณเป็นบริษัทจากต่างชาติ มีเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ถ้าคุณมีคะแนนสอบวัดผลทางภาษา เช่น TOEFL หรือ IELTS สำหรับภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์อื่น ๆ เช่นเคยไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ก็สามารถอธิบายไว้ใน CV ได้เช่นกัน

เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ CV โปรแกรมเมอร์

 • เลือกรูปแบบ CV ที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานโปรแกรมเมอร์ที่คุณต้องการสมัคร ซึ่งหากเป็นงานด้านวิชาชีพที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ รูปแบบ CV ก็ควรเป็นแบบทางการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้อ่านสามารถดูรูปแบบ CV ที่น่าสนใจได้ที่ตัวอย่างรูปแบบ CV
 • หากคุณมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ต้องการสมัคร ก็ให้เน้นเกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อแสดงให้ผู้ที่พิจารณา CV เห็นว่าคุณมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นจริง ๆ แต่ถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์มากนัก ก็ให้เน้นเขียนเกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทักษะที่มีที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นแทน
 • ปรับ CV ให้เหมาะสำหรับตำแหน่งงานและบริษัทที่ต้องการร่วมงานด้วย ไม่ใช้ CV เดียวสำหรับการสมัครงานทั้งหมด เพราะไม่มีความเฉพาะเจาะจงหรือน่าสนใจมากพอ เนื่องจากไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่องานนั้น ๆ จริง ๆ และผู้อ่านสามารถรับรู้ได้
 • ก่อนจะส่ง CV ให้อ่านทบทวนอีกครั้งให้ดีก่อนส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีคำสะกดผิด

สรุปประเด็นสำคัญในการเขียน CV

 • CV ควรประกอบไปด้วยข้อมูลประวัติส่วนตัว, ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร, ข้อมูลติดต่อ, สรุปทักษะและผลงานในการทำงาน (professional summary), ประสบการณ์การทำงาน, การศึกษา, ทักษะ และส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ
 • สรุปทักษะและผลงาน เป็นการกล่าวถึงทักษะและผลงานที่คุณเคยทำไว้โดยสรุป เป็นส่วนที่จะดึงดูดให้ผู้พิจารณา CV อ่าน CV ของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ หากคุณสรุปให้เห็นถึงทักษะและความสามารถที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทได้จริง ๆ
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับ CV นอกจากที่จะต้องพูดถึงชื่อบริษัท ตำแหน่ง และระยะเวลาในการทำงานแล้ว ยังจะต้องพูดถึงหน้าที่การทำงานอย่างน้อย 3 ข้อ เพื่อแสดงให้เห็นถึงทักษะด้านการทำงานของคุณได้อย่างชัดเจน
 • ข้อมูลด้านการศึกษาให้ใส่ทั้งหมด ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ถ้ามี)
 • ควรเขียนถึงทักษะสำหรับการทำงาน (hard skill) และทักษะการเข้าสังคม (soft skill) ที่คุณมีด้วย
 • ใส่ส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อให้ CV ของคุณโดดเด่นจากผู้สมัครรายอื่น ๆ เช่น ทักษะด้านภาษา ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับ และผลงานวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ เป็นต้น

เขียนเรซูเม่ที่เหมาะกับ Cover letter ของคุณ

นอกจากการเขียน CV แล้ว ก็มีเรซูเม่ที่เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำหรับใช้สมัครงานเหมือนกัน โดยเรซูเม่จะมีข้อมูลด้านการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และความสามารถโดยสังเขป ความยาวประมาณ 1-2 หน้า ส่วน CV มีความยาวมากกว่า ประมาณ 2-20 หน้า เนื่องจากมีข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่า

เช่น ทักษะ ประสบการณ์การทำงานโดยละเอียด การศึกษา ส่วนเพิ่มเติม เช่น งานวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ เป็นต้น เพราะ CV มักถูกนำไปใช้ในการสมัครงานในตำแหน่งเชิงวิชาการหรือเป็นนักวิจัย ส่วนเรซูเม่สำหรับใช้ในการสมัครฝึกงานหรือทำงานกับบริษัทโดยทั่วไป ซึ่งคุณสามารถดูตัวอย่างเรซูเม่ ที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่แนบนี้

คำถามที่พบบ่อย

คีย์เวิร์ดที่สำคัญสำหรับ CV โปรแกรมเมอร์มีอะไรบ้าง?

คีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้พิจารณา CV สามารถเห็นถึงทักษะการทำงานบน CV ของคุณได้ง่ายขึ้น ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงาน (Experience), ทักษะในการทำงาน (Skills), การศึกษา (Education) โปรเจกต์ (Projects), ผลงาน (Achievements), ภาษา (Languages), ใบรับรอง, ใบประกาศนียบัตร (Certifications) Java, Python, C, C++, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, AI และ การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) เป็นต้น

ตัวอย่าง CV โปรแกรมเมอร์ TH Chicago.pdf

ตัวอย่าง CV โปรแกรมเมอร์ TH Sydney.pdf ตัวอย่าง CV โปรแกรมเมอร์ TH Rotterdam.pdf
ตัวอย่าง CV โปรแกรมเมอร์ TH Riga.pdf ตัวอย่าง CV โปรแกรมเมอร์ TH Prague.pdf

บทความที่คล้ายกัน