ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (“T&C”)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท FEF ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสและจดทะเบียนที่ 1/3 rue d'Enghien 75010 Paris France (“Thai Resume ” / “เว็บไซต์”/ “เรา”) และบุคคลใดก็ตามที่เป็น ผู้ใช้ Thai Resume ข้อกำหนดเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องที่เสนอผ่านเว็บไซต์นี้ คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ support@thai-resume.com.

1. วัตถุประสงค์

Thai Resume ให้คุณเข้าถึงฐานข้อมูลของเนื้อหาต่าง ๆ ในฐานะสมาชิก (รวมถึงเรซูเม่ จดหมายสมัครงาน และคำแนะนำ) ที่สามารถเข้าถึงได้ที่ www.thai-resume.com (“เว็บไซต์”) ซึ่งคุณในฐานะสมาชิกสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยใช้เครื่องมือสร้างเอกสาร เพื่อสร้างเอกสารส่วนตัวซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้ตามสะดวก ตามความต้องการเฉพาะของคุณ หรือจัดเก็บในพื้นที่ลูกค้าของคุณ (ขึ้นอยู่กับการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่เกี่ยวข้อง)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ครอบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้โดยปราศจากเงื่อนไข

ในการเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ คุณต้องทำเครื่องหมายในช่องและยืนยันว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Thai Resume

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างรอบคอบ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ เราอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยการโพสต์เวอร์ชันที่อัปเดตลงในหน้าเว็บนี้ และแจ้งให้คุณทราบก่อนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะมีผล

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เราอาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการออกแบบเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนบริการหรือเนื้อหาบางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. คำจำกัดความ

ในเอกสารฉบับนี้,

“บัญชี” หมายถึง บัญชีที่คุณต้องสร้างขึ้นเพื่อเป็นสมาชิก และเข้าถึงบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์

“กฎหมายที่ใช้บังคับ” ตามความหมายที่ระบุไว้ในข้อที่ 14

“พื้นที่ลูกค้า” หมายถึง พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่เฉพาะของคุณ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงบริการและจัดเก็บเนื้อหาของคุณได้

“เครื่องมือสร้างเอกสาร” หมายถึง ฟังก์ชันที่ช่วยให้สมาชิกสามารถป้อนข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงเรซูเม่ ประวัติการทำงาน และรายละเอียดประวัติการศึกษา) และสร้างเนื้อหาบางส่วนในแบบของคุณ (โดยเฉพาะเรซูเม่และจดหมายสมัครงาน) (“เอกสารส่วนตัว ”) ซึ่งสามารถถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ลูกค้าของสมาชิกได้

“สมาชิก” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่มีบัญชีอยู่บนเว็บไซต์

“เนื้อหา” หมายถึง เทมเพลตเรซูเม่ เทมเพลตจดหมายสมัครงาน คำแนะนำและเอกสารอื่น ๆ ที่มีให้สำหรับสมาชิกบนเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัว หรือด้วยเครื่องมือสร้างเอกสารหรือไม่ก็ตาม

“บริการ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา คุณสมบัติ เทคโนโลยีหรือฟังก์ชันทั้งหมด ที่จัดส่งโดยเราผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา เครื่องมือสร้างเอกสารและการจัดเก็บเนื้อหา

“การสมัครสมาชิก” มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 6

“การจัดเก็บ” และ “จัดเก็บ” หมายถึง บริการจัดเก็บเนื้อหาบนเว็บไซต์

3. การเปิดบัญชี

A. เงื่อนไข

**คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะใช้บริการของเราได้ ซึ่งคุณต้องรับรอง หากมี เมื่อเปิดบัญชี

**หากมี คุณต้องมีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัทที่คุณเป็นตัวแทน คุณยืนยันว่าคุณมีอำนาจในการลงนามผูกพันธุรกิจหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่คุณใช้บริการในนามของคุณ และธุรกิจหรือนิติบุคคลนั้นยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

B. การสร้างบัญชี

เว็บไซต์อนุญาตให้สมาชิกลงทะเบียนและเข้าถึงบริการได้ คุณไม่สามารถดูเนื้อหาได้หากคุณไม่ได้ลงทะเบียน หรือไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือสร้างเอกสารหรือบริการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ได้เปิดบัญชีและเป็นสมาชิกก่อน

ในการสร้างบัญชีของคุณ คุณต้องกรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (โดยระบุ ชื่อ นามสกุล และอีเมลของคุณ) จากนั้นเราจะส่งรหัสผ่านให้คุณทางอีเมล คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา ซึ่งอธิบายแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลออนไลน์ของเรา และตัวเลือกที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและใช้งานข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์นี้

C. ความถูกต้องของข้อมูลบัญชี

คุณรับประกันว่าบัญชีของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง และคุณจะอัปเดตตามความจำเป็น หากเราเชื่อว่ารายละเอียดไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ และยุติหรือระงับบัญชีของคุณ

D. รหัสผ่าน

คุณรับประกันว่าบัญชีของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง และคุณจะอัปเดตตามความจำเป็น หากเราเชื่อว่ารายละเอียดไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ และยุติหรือระงับบัญชีของคุณ

4. บริการ

เว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราให้บริการ ในฐานะสมาชิก:

คุณสามารถสร้างพื้นที่ลูกค้าบนเว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหา สร้างเอกสารส่วนตัวโดยใช้เครื่องมือสร้างเอกสารและจัดเก็บเอกสารนั้น

คุณจะสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนกับ Thai Resume ได้ทั้งทางอีเมลและแชท

5. กฏระเบียบของสมาชิกบนเว็บไซต์

มีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ใช้กับสมาชิก เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับดังต่อไปนี้

  • จะไม่ละเมิดสิทธิ์และภาพลักษณ์ของ Thai Resume และบริษัทในเครือ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา

  • ไม่ละเมิดสิทธิ์และภาพของบุคคลที่ถือสิทธิ์ในเนื้อหา เช่น สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา

  • จะไม่เปิดบัญชีในนามของบุคคลอื่นนอกจากตัวคุณเอง

  • จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือองค์ประกอบอื่นใดที่มีแนวโน้มว่าจะรบกวนการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ หรือวัตถุที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเสียหาย แทรกแซง สกัดกั้น หรือยึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และ

  • โดยทั่วไป จะไม่ดำเนินการในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

6. การชำระค่าธรรมเนียม

ในการเข้าถึงบริการ คุณต้องชำระเงินค่าสมัครรายเดือนสำหรับบริการ (“การสมัครสมาชิก”) หรือเฉพาะจำนวนเงินของข้อเสนอการทดลองใช้งานตามที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์ ราคาของการสมัครสมาชิกระบุไว้บนเว็บไซต์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ทั้งหมดแล้ว) และคำนึงถึงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ชำระเงินค่าสมัคร

การสมัครใช้บริการใด ๆ จะดำเนินต่อไปโดยไม่มีกำหนดจากวันที่สมัคร การสมัครสมาชิกสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

Thai Resume ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินของการสมัครและข้อเสนอการทดลองใช้งานใด ๆ คุณจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างน้อย 10 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร และคุณจะมีอิสระที่จะไม่ต่ออายุการสมัครของคุณ

ค่าธรรมเนียมการสมัครและข้อเสนอการทดลองใช้งานจะต้องชำระล่วงหน้า และจะถูกหักโดยอัตโนมัติตามวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ในกรณีที่ไม่ชำระเงิน Thai Resume จะแสดงการชำระเงินอีกครั้ง และในกรณีที่ไม่ชำระเงินเพิ่มเติม จะสามารถยุติบริการได้ทันทีโดยไม่มีการชดเชย แต่ไม่กระทบต่อสิทธิในการเรียกร้องการชำระเงินจากคุณสำหรับจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระและการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่ Thai Resume ประสบอันเป็นผลมาจากการไม่ชำระเงินดังกล่าว

7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

A. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาเว็บไซต์

ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ (รวมถึงเครื่องมือสร้างเอกสารและพื้นที่ลูกค้า) เนื้อหาและเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงลิขสิทธิ์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า รูปภาพ ข้อความ ภาพประกอบ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ไฟล์ข้อมูล ไฟล์โปรแกรมและรหัส ตลอดจนการเลือก การประสานงานและการจัดการเอกสารดังกล่าว (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน) ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้า (“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้เป็นของเราหรือเป็นของบุคคลภายนอกที่อนุญาตให้เราใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามทำซ้ำ คัดลอก แก้ไขหรือจัดการเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์โดยเด็ดขาด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ห้ามมิให้ใช้หรือใช้งานสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการเป็นสมาชิก ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (โปรดดูด้านล่าง) และเฉพาะเท่าที่สามารถทำได้ Thai Resume ให้สิทธิ์การอนุญาตแก่คุณแบบไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ ส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนได้ เพื่อใช้เว็บไซต์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั่วโลก สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและส่วนตัวเท่านั้น บนพื้นฐานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การอนุญาตที่มอบให้คุณจะยุติลงเมื่อคุณสิ้นสุดการเป็นสมาชิก และ/หรือ ในกรณีที่มีการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ บริการอย่างไม่เหมาะสม

เวอร์ชันใหม่ การอัปเดต หรือการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Thai Resume ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การใช้เว็บไซต์และการเข้าถึงเนื้อหาที่อนุญาตให้คุณทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือเพื่อโอน ขาย ให้เช่าหรือให้ยืม บางส่วนหรือทั้งหมด หรือเพื่อให้พร้อมใช้งาน นอกเหนือจากตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหา

Thai Resume และบริษัทในเครือไม่เรียกร้องสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ สำหรับคุณ บุคคลภายนอกหรือบริษัทเอง ไม่ว่าในกรณีใด

B. การใช้เนื้อหาของคุณ

คุณรักษาสิทธิ์ในข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลบัญชี เรซูเม่ ประวัติอาชีพ ประวัติการศึกษา บทวิจารณ์ คำตอบ รายการโปรไฟล์ โพสต์ คำถาม ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณให้ (“เนื้อหาของคุณ”) โดยการส่ง อัปโหลด โพสต์หรือแสดงเนื้อหาดังกล่าว แสดงว่าคุณให้สิทธิ์เราใช้งานทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะ และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ (พร้อมสิทธิ์ในใบอนุญาตย่อย) เพื่อใช้ ดำเนินการ คัดลอก ผลิตซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง และแจกจ่ายเนื้อหาของคุณในสื่อใด ๆ หรือทั้งหมด หรือผ่านช่องทางการเผยแพร่ใด ๆ (ที่รู้จักกันในปัจจุบันหรือที่พัฒนาขึ้นในภายหลัง) โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่บังคับใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณรับประกันว่าเนื้อหาของคุณไม่ใช่และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และคุณมีสิทธิ์ อิทธิพล และอำนาจที่จำเป็นทั้งหมดในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

หากคุณเชื่อว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกละเมิด โปรดติดต่อเรา

คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้เนื้อหาของคุณและผลที่ตามมา รวมถึงผลที่ตามมาของการใช้เนื้อหาของคุณโดยผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอก เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการใช้เนื้อหาของคุณ หรือการใช้เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือโพสต์โดยสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมรายอื่น

บริการโพสต์เรซูเม่ของ Thai Resume ช่วยอำนวยความสะดวกในการโพสต์เนื้อหาของคุณ และเอกสารส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์สมัครงานต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก ด้วยการร้องขอและความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ คุณยอมรับว่า Thai Resume อาจใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางเว็บที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวสำหรับคุณหากคุณสมัครใช้บริการนี้ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าการใช้ถ้อยคำและการตีความข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการโพสต์เรซูเม่จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Thai Resume แต่เพียงผู้เดียว และ Thai Resume จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่รวม ไม่รวม หรือถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับคุณด้วยคำพูด คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าคุณจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่และรับผิดเองต่อผลที่ตามมาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโพสต์เรซูเม่ของคุณ

8. บทบาทของ Thai Resume / การจำกัดความรับผิด

Thai Resume ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการและเนื้อหาในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรืออย่างอื่น หรือเว็บไซต์จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และ Thai Resume ไม่มีส่วนรับผิดหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาดังกล่าว หากกฎหมายที่ใช้บังคับไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมด การยกเว้นข้างต้นจะมีผลกับคุณเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตเท่านั้น

การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์ บริการ เนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ ซอฟต์แวร์ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และเนื้อหาอื่น -ๆ ในเว็บไซต์มีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ Thai Resume ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด

Thai Resume ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิดหรืออย่างอื่น และไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ (ทางตรง ทางอ้อม เป็นการลงโทษ เป็นผลกระทบหรืออื่น ๆ ) อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการใช้งานในทางที่ผิดของเว็บไซต์ บริการหรือเนื้อหาโดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานในการเรียกร้องความรับผิด หากกฎหมายที่ใช้บังคับไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดทั้งหมดหรือบางส่วนข้างต้นกับคุณ ข้อจำกัดจะมีผลกับคุณเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตเท่านั้น

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการฉ้อโกง

9. นโยบายการยกเลิก - การระงับบัญชี ข้อจำกัดการเข้าถึงและการยุติ

คุณสามารถยุติความสัมพันธ์ตามสัญญากับ Thai Resume และยกเลิกการสมัครของคุณได้ตลอดเวลา โดยปิดบัญชีของคุณในพื้นที่ลูกค้าของคุณ หรือโดยแจ้งทีมบริการลูกค้าของเรา ที่นี่ การยกเลิกจะมีผลในทันทีและการสมัครของคุณจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการสมัครที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาหลังการยกเลิกบัญชีของคุณ

หากคุณละเมิดข้อผูกพันของคุณตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือหากเรามีเหตุผลที่แท้จริงที่เชื่อได้ว่าการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของ Thai Resume สมาชิกของ Thai Resume หรือบุคคลภายนอกนั้นมีความเสี่ยง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่มีผลผูกพันคุณและ Thai Resume ทันที และปิดบัญชีของคุณ

คุณจะได้รับแจ้งถึงมาตรการดังกล่าวเพื่อให้คุณสามารถตอบกลับได้เมื่อมีความจำเป็น Thai Resume จะตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าจะยกเลิกมาตรการที่วางไว้หรือไม่

10. ข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วน ในการใช้เว็บไซต์และการลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณรับทราบและยอมรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

11. การดำเนินการ ความพร้อมใช้งานและฟังก์ชันของแพลตฟอร์ม

เราจะพยายามให้มากที่สุดเพื่อรักษาการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเว็บไซต์หรือการใช้คุณสมบัติบางอย่างอาจถูกระงับหรือหยุดชะงักโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากการบำรุงรักษาทางเทคนิค การย้ายข้อมูล หรือการอัปเดต หรือเนื่องจากสภาพขัดข้องหรือข้อจำกัดที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหรือด้วยเหตุผลทางเทคนิคอื่น ๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือคุณสมบัติทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

12. ไฮเปอร์ลิงก์

เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เราไม่ได้ทำการควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น โดยการรวมลิงก์เหล่านี้ เราไม่ได้รับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือบอกเป็นนัยถึงการเชื่อมโยงใด ๆ กับผู้ให้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น

13. การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเอกสารที่รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงแสดงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Thai Resume ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และบริการของคุณ

Thai Resume อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและเชิงพาณิชย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเผยแพร่บนเว็บไซต์โดยระบุวันที่มีผลบังคับใช้ และคุณจะได้รับแจ้งจาก Thai Resume ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล

14. นโยบายการคืนเงินและสิทธิ์ในการเพิกถอน

ค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายนั้นไม่สามารถขอคืนได้และ/หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้หรือตามที่กฎหมายบังคับใช้

ไม่อนุญาตให้มีการขอคืนเงินสำหรับการสมัคร หากได้รับหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสิบสี่ (14) วันนับจากการสมัครใช้บริการครั้งแรก

การขอคืนเงินทั้งหมดก่อนหมดอายุสิบสี่ (14) วันสามารถทำได้ทางโทรศัพท์หรืออีเมลผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะตอบคุณภายใน 48 ชั่วโมง และจะดำเนินการคืนเงินภายใน 72 ชั่วโมง

15. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดและข้อกำหนดเหล่านี้ถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของฝรั่งเศสโดยไม่มีอคติต่อการใช้กฎเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ (i) หลักการทั่วไปของความขัดแย้งทางกฎหมายและ (ii) กฎของนโยบายสาธารณะที่ปกป้องผู้บริโภคของประเทศจาก ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงบริการ (**“ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” **)

หากข้อพิพาทไม่สามารถตัดสินโดยการไกล่เกลี่ยคุณตกลงที่จะส่งข้อพิพาททั้งหมดไปยังเขตอำนาจศาลของประเทศ France

Thai Resume จะยังคงมีสิทธิ์นำกระบวนการพิจารณาขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อพิพาทในศาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หรือในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลใช้ในระหว่างการค้าหรืออาชีพของคุณในประเทศของสถานประกอบการหลักของคุณ

16. วันที่มีผลบังคับใช้

10/07/19