CV เภสัชกร | ตัวอย่าง เทมเพลต และทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

คะแนนเฉลี่ยสำหรับเทมเพลตนี้

อาชีพสายสาธารณสุขเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงเสมอ ไม่ว่าจะเป็น หมอ พยาบาล ทันตแพทย์ หรือบุคลากรช่วยเหลือในโรงพยาบาลหรือคลินิกอื่นๆ ซึ่งอีกอาชีพหนึ่งในสายนี้ที่กำลังมาแรงก็คือ เภสัชกรนั่นเอง

จากข้อมูลในปี 2559 ของ TOBEPHARMACIST พบว่ามีผู้จบการศึกษาทางด้านเภสัชกรมากถึงปีละประมาณ 2,000 คน และหากดูดีๆ แล้ว ก็มีโอกาสที่บางส่วนของ 2,000 คนที่จะไม่ได้งานอยู่ด้วย เพราะฉะนั้น การมี CV เภสัชกร ที่โชว์ความสามารถของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเข้าใจง่าย และดึงดูดสายตา จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในการสมัครงานตำแหน่งนี้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เรียนจบสายนี้มา คุณอาจจะกำลังสงสัยว่ามีวิธีเขียน CV เภสัชกรอย่างไรให้โอกาสในการได้งานของในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่คุณต้องการคุณสูงขึ้น และมีรูปแบบการเขียน CV เภสัชกรแบบไหนที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้บ้าง ไม่ต้องกังวลไป วันนี้ เราจะมาดูไปพร้อมๆ กันว่า CV เภสัชกรที่ดีควรมีส่วนประกอบ ลักษณะ รูปแบบการจัดวาง และสัดส่วนเป็นอย่างไร ทุกคนสามารถใช้ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นพิมพ์เขียวในการสร้างและออกแบบ CV เภสัชกรของทุกคนได้เลย

ตัวอย่างประวัติย่อของเภสัชกร

นวลจันทร์ ชัยโอสถ
เภสัชกร
178/3 ถนนราชมรรคา
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง
นครปฐม 79000
064-876-3214
cnualchan@gmail.com
Linkedin.com/in/nualchanchaiosot

สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เภสัชกร และมีประสบการณ์การทำงานในฐานะเภสัชกรโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 ปี โดยในระหว่างนั้นได้ทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขายยาท้องถิ่นอีกด้วย มีทักษะในการตรวจสอบการจ่ายยา ประเมินการแพ้ยา จัดหาเวชภัณฑ์ยา และให้คำแนะนำการใช้ยาเพิ่มเติมกับผู้ป่วย ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำโรงพยาบาล 3 ครั้ง และมีโอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้ความรู้เรื่องเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่อีกด้วย

ประสบการณ์การทำงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
เภสัชกรโรงพยาบาล
สิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2562

 • ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา จ่ายยา และตรวจสอบรายการการจ่ายยาของแพทย์
 • จัดหาเวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อนำมาใช้ประกอบการบำบัด และรักษาต่างๆ ในโรงพยาบาล
 • ประเมินการแพ้ยาของผู้ป่วยรวมถึงตรวจสอบอันตรกิริยาระหว่างยาแต่ละตัวที่ผู้ป่วยต้องบริโภค เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการรักษา
 • รวบรวม จัดเก็บ และประเมินข้อมูลผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับยาต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ
 • เข้าร่วมงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ต่างๆ ของโรงพยาบาล วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นต่างๆ ตามความเหมาะสม

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีนาคม 2560

กิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 • วิทยากรรับเชิญประกอบการบรรยายที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ทำงานเภสัชกรพาร์ทไทม์ที่ร้านขายยาท้องถิ่น

ใบประกาศนียบัตร

 • ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เภสัชกร
 • TOEIC 950 คะแนน

อัตราจ้างงานและเงินเดือนเภสัชกร

รายได้ของเภสัชกรนั้นขึ้นอยู่กับว่าทำงานในสายงานใด จากข้อมูลของทรูปลูกปัญญา เราสามารถจำแนกได้กว้างๆ 3 สายงานคือ

 • เภสัชกรในโรงพยาบาล: เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 – 40,000 บาท
 • เภสัชกรผู้แทนยา: เงินเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 – 60,000 บาท
 • เภสัชกรในร้านขายยา: เงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 บาท

ทั้งนี้ เงินเดือนของเภสัชกรขึ้นอยู่กับตำแหน่งในนองค์กรด้วย หากมีตำแหน่งที่สูงขึ้น เงินเดือนย่อมสูงขึ้นด้วยแน่นอน เพราะฉะนั้น อย่าลืมใส่ประสบการณ์การทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน CV เภสัชกรของคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสการเพิ่มฐานเงินเดือนด้วย

วิธีเขียน CV เภสัชการ

การแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเขียน CV เภสัชกร และอาชีพอื่นๆ อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้ CV ของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและอ่านง่ายแล้ว ยังทำให้ทักษะและประสบการณ์การทำงานของคุณดูโดดเด่นขึ้นอีกด้วย

 • หัวเรื่องและข้อมูลติดต่อ
 • ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน
 • สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน (Professional Summary)
 • ประสบการณ์การทำงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • การศึกษา
 • ทักษะ
 • ส่วนเพิ่มเติมอื่นๆ (เช่น ภาษา, ใบประกาศนียบัตร, รางวัลที่ได้รับ และความสนใจส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น)
 • อ่านรายประกาศเปิดรับสมัครงานของทางโรงพยาบาล คลินิก ตัวแทน หรือร้านขายยาโดยละเอียด องค์กรแต่ละองค์กรจะมีความต้องการแตกต่างกันไป และคุณสามารถนำความต้องการเฉพาะเหล่านั้นมาใส่ในประสบการณ์ และทักษะของคุณเป็นลำดับแรกๆ ได้
 • พยายามจัดหน้าของ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ให้มีพื้นที่ว่างอยู่ด้วยเพื่อให้อ่านง่ายยิ่งขึ้น ไม่ควรใส่ข้อมูลที่เยอะเกินไปหรือไม่จำเป็น
 • ห้ามลืมใส่ตำแหน่งเภสัชกรที่ต้องการสมัครไว้ใต้ชื่อของตัวเองโดยเด็ดขาด ถึงแม้ว่าผู้พิจารณา CV อาจจะมีเวลามานั่นเดาว่าคุณกำลังสมัครตำแหน่งอะไร แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำอย่างยิ่ง ควรใส่ชื่อตำแหน่งที่สมัครไว้ให้ชัดเจนเสมอ

เลย์เอาต์ และการจัดหน้า

หากทางหน่วยงานต้นสังกัดต้องการ CV เภสัชกรภาษาอังกฤษ คุณควรใช้ฟอนต์ Calibri, Times New Roman, Cambria หรือ Arial ฟอนต์ใดฟอนต์หนึ่ง แต่หากต้องใช้ CV เภสัชกรภาษาไทย ให้ใช้ฟอนต์ TH Sarabun New โดยจัดให้ขนาดตัวอักษรของทั้ง 2 ภาษาอยู่ที่ 10 – 12 เพื่อให้อ่านง่าย

ที่สำคัญอย่าลืมตรวจการสะกดคำและการแบ่งวรรคตอนต่างๆ ด้วย มิฉะนั้น ความเป็นมืออาชีพของคุณจะลดลงทันที

รูปแบบ และโครงสร้าง

โดยทั่วไป โครงสร้าง CV เภสัชกรจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน โดยโครงสร้างแต่ละแบบจะมีจุดเน้นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของประสบการณ์และทักษะของคุณ

 • ตามลำดับเวลา: โครงสร้างนี้จะเน้นไปที่การโชว์ประสบการณ์การทำงานในแต่ละปี ของคุณ โดยจะเริ่มพูดถึงที่ทำงานล่าสุดก่อน และไล่ย้อนหลังไปเรื่อยๆ เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาก
 • โชว์ทักษะส่วนตัว: โครงสร้างนี้จะเน้นไปที่การแสดงทักษะเฉพาะตัว และเฉพาะทางต่างๆ ของคุณ โดยลิสต์ทักษะสำคัญๆ ต่างๆ เอาไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เหมาะกับผู้ที่มีทักษะเฉพาะทางจำนวนมาก
 • แบบผสม: โครงสร้างนี้จะรวมจุดเด่นของทั้งสองโครงสร้างก่อนหน้าเอาไว้ด้วยกัน นั่นคือโชว์ทั้งประสบการณ์การทำงานในแต่ละปี พร้อมทักษะเฉพาะตัวที่ใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละที่ เหมาะกับการเขียน CV เภสัชกรมาก

หัวเรื่องและข้อมูลติดต่อ

หัวเรื่องของ CV เภสัชกรนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ สำหรับการติดต่อกลับเพื่อการสัมภาษณ์หรือการสอบถามรายละเอียดของคุณเพิ่มเติม โดยส่วนนี้ควรเขียนให้สั้น และกระชับเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการเขียนเนื้อหาอื่นๆ ที่สำคัญกว่าเพิ่ม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างหัวเรื่องที่ดี
นวลจันทร์ ชัยโอสถ
เภสัชกรพยาบาล
178/3 ถนนราชมรรคา
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง
นครปฐม 79000
064-876-3214
cnualchan@gmail.com
Linkedin.com/in/nualchanchaiosot
ตัวอย่างหัวเรื่องที่ไม่ดี
ชื่อ: นวลจันทร์
นามสกุล: ชัยโอสถ
อายุ: 30 ปี
วันเกิด: 5 มิถุนายน พ.ศ. 2535
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร: เภสัชกรพยาบาล
ที่อยู่: 178/3 ถนนราชมรรคา
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง
นครปฐม 79000
โทร: 064-876-3214
อีเมล: cnualchan@gmail.com
Facebook: Nual Chaiosot
Instagram: Nual_COS
Linkedin: Nualchan Chaiosot
📌 คำแนะนำ: ส่วนหัวเรื่องควรประกอบด้วยข้อมูลการติดต่อที่จำเป็นเท่านั้น ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลเท่านั้น หากมีแอคเคาท์ Linkedin จะใส่ไปด้วยก็ได้ แต่ไม่ควรใส่โซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น Facebook และ Instagram ลงไป ที่สำคัญ พยายามจัดรูปแบบของส่วนนี้ให้สั้นที่สุด

หากมีรูปที่สวมชุดปฏิบัติการของเภสัชกร แนะนำให้ติดลงไปด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีประสบการณ์จริง และพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการอบรมใหม่มากนัก

แสดงประสบการณ์การเป็นเภสัชกร

ประสบการณ์การทำงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีอยู่ใน CV เภสัชกรของคุณ โดยในส่วนนี้ ให้คุณลิสต์สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง และระยะเวลาที่ทำโดยเริ่มจากสถานที่ล่าสุดก่อน แล้วย้อนกลับไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ก็ควรอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญอย่างน้อย 3 ข้อไว้ด้วย เพื่อให้ผู้พิจารณา CV รู้ว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง

ตัวอย่างประสบการณ์การทำงานเภสัชกร
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
เภสัชกรโรงพยาบาล
สิงหาคม 2560 – สิงหาคม 2562
 • ประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา จ่ายยา และตรวจสอบรายการการจ่ายยาของแพทย์
 • จัดหาเวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อนำมาใช้ประกอบการบำบัด และรักษาต่างๆ ในโรงพยาบาล
 • ประเมินการแพ้ยาของผู้ป่วยรวมถึงตรวจสอบอันตรกิริยาระหว่างยาแต่ละตัวที่ผู้ป่วยต้องบริโภค เพื่อรับประกันความปลอดภัยในการรักษา
 • รวบรวม จัดเก็บ และประเมินข้อมูลผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับยาต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศ
 • เข้าร่วมงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ต่างๆ ของโรงพยาบาล วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นต่างๆ ตามความเหมาะสม

ร้านขายยาธงชัย
เภสัชกรพาร์ทไทม์
มิถุนายน 2559 – มิถุนายน 2560

 • วินิจฉัยอาการของผู้ป่วยและจ่ายยาตามความเหมาะสม
 • ให้คำแนะนำในการใช้ยาและอธิบายสรรพคุณของยาให้ผู้ป่วยเข้าใจ
 • จัดหาเวชภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อนำมาใช้ในร้านขายยา

ในกรณีไม่มีประสบการณ์

หากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์จะใส่ใน CV เภสัชกร เราแนะนำให้ใส่สถานที่ฝึกงานขณะเรียนอยู่ทั้งหมดลงไป โดยให้ใส่ตำแหน่งว่านักศึกษาเภสัชกรฝึกงาน

ในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบนั้น ก็ให้เขียนไปตามความจริงว่าทำอะไรมาบ้าง และได้ทักษะอะไรมาจากการฝึกงานหรือไม่ ถึงแม้ว่าประสบการณ์ของคุณจะไม่ใช่การทำงานจริง แต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้พิจารณา CV เข้าใจถึงความสามารถของคุณแล้ว

การศึกษา: วิธีการรวมวุฒิการศึกษาของคุณ

นอกจากประสบการณ์ที่เลิศหรูแล้ว คุณควรจะใส่ประวัติการศึกษาใน CV เภสัชกรของคุณด้วย เนื่องจากเภสัชกรเป็นอาชีพที่มีความเฉพาะทางสูง ทางโรงพยาบาล คลินิก หรือร้านขายยาต่างๆ จะคาดหวังให้คุณจบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีทางด้านเภสัชศาสตร์มา

คุณควรเริ่มลิสต์ประวัติการศึกษาของคุณจากสถานศึกษาล่าสุดและไล่ย้อนกลับไปเรื่อยๆ หากมีวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท ก็ให้ใส่ไปด้วย

ตัวอย่างประวัติการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 2564

ปริญญาตรี สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีนาคม 2558

ทักษะที่ดีที่สุดสำหรับ CV เภสัชกร

ในการเขียน CV โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถแบ่งทักษะได้เป็น 2 ประเภท คือ ทักษะสำหรับวิชาชีพ (hard skills) และทักษะการเข้าสังคม (soft skills) โดยทักษะทางวิชาชีพจะเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาชีพนั้นๆ ส่วนทักษะการเข้าสังคมจะเป็นทักษะที่คอยเสริมเรื่องการประสานงานร่วมกับผู้อื่น

อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าเภสัชกรเป็นอาชีพที่มีความเฉพาะทางสูง ดังนั้น คุณควรใส่ทักษะสำหรับวิชาชีพที่ทางหน่วยงานกำลังมองหาอยู่ไว้อย่างชัดเจนใน CV เภสัชกร แต่อย่างไรก็ตาม ทักษะการเข้าสังคมก็ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ CV เภสัชกรของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น เพราะสุดท้ายทักษะสำหรับวิชาชีพของผู้สมัครทุกคนก็จะคล้ายคลึงกันอยู่แล้ว

 ตัวอย่างทักษะสำหรับวิชาชีพที่ควรมี

 • ความสามารถในการจำแนกและจัดเก็บยา
 • ความสามารถในการตรวจสอบใบสั่งยา และจ่ายยา
 • ความสามารถในการแนะนำการบริโภคยา
 • ความสามารถในการจัดหาเวชภัณฑ์ยา
 • ความสามารถในการใช้อุปกรณ์พื้นฐานต่างๆ ในห้องแลบ
 • ความสามารถในการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลยาของผู้ป่วย
 • ความสามารถในการวิเคราะห์อันตรกิริยาของยาแต่ละตัว
 • ความสามารถในการประเมินการแพ้ยาผู้ป่วย

 ตัวอย่างทักษะการเข้าสังคมที่ควรมี

 • สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี
 • มีใจรักการให้บริการ
 • มีความอดทนสูง สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • รักการทำงานเป็นทีม
 • มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ตรงต่อเวลา
 • จัดลำดับความสำคัญของงานได้
 • ใส่ใจรายละเอียดและช่างสังเกต

สรุปอย่างมืออาชีพ

หากคุณต้องการสร้างความประทับใจให้กับผู้พิจารณา CV แล้ว CV เภสัชกรของคุณควรมีส่วนสรุปที่บอกถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ผลงานที่เคยทำในอดีต รวมถึงทักษะต่างๆ ของคุณไว้อย่างชัดเจน

โดยส่วนของการสรุปนี้ควรเขียนเป็นย่อหน้าที่ สั้น กระชับ และได้ใจความ แต่มีข้อมูลที่ครบถ้วน ควรจำกัดความยาวไว้ที่ 4-5 บรรทัด และพูดถึงเฉพาะข้อมูลที่โดดเด่นจริงๆ

ตัวอย่างที่ถูกต้อง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เภสัชกร และมีประสบการณ์การทำงานในฐานะเภสัชกรโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 ปี โดยในระหว่างนั้นได้ทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านขายยาท้องถิ่นอีกด้วย มีทักษะในการตรวจสอบการจ่ายยา ประเมินการแพ้ยา จัดหาเวชภัณฑ์ยา และให้คำแนะนำการใช้ยาเพิ่มเติมกับผู้ป่วย ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำโรงพยาบาล 3 ครั้ง และมีโอกาสเป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยายให้ความรู้เรื่องเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่อีกด้วย
💡ข้อสังเกต: ตัวอย่างนี้ได้บอกถึงประวัติการศึกษาไว้อย่างชัดเจนว่าจบมาจากคณะอะไร มหาวิทยาลัยไหน รวมถึงบอกว่าตนมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะไว้ด้วย การกล่าวถึงตำแหน่งหน้าที่ของตนมีความกระชับ และได้ใจความ และยังมีการบอกถึงทักษะและผลงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ สร้างความโดดเด่นให้กับ CV ได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
จบการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 2 มีประสบการณ์เป็นเภสัชกรผู้แทนยาเป็นเวลา 3 ปี ต้องการย้ายงานมาทำที่บริษัทผู้แทนยาใหม่เพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง และเพิ่มฐานเงินเดือนให้กับตัวเอง มีทักษะการปฏิบัติงานของเภสัชกรครบถ้วน
💡ข้อสังเกต: แม้สิ่งสำคัญของการสรุปจะเป็นการเขียนให้สั้นและกระชับ แต่ตัวอย่างนี้ก็ละข้อมูลสำคัญบางส่วนไว้มากเกินไป อย่างน้อยก็ควรบอกชื่อมหาวิทยาลัยและระดับการศึกษาที่จบมาไว้ด้วย ที่สำคัญ ไม่ควรกล่าวถึงเรื่องการลดเวลาการเดินทางหรือการเพิ่มฐานเงินเดือนไว้ในส่วนสรุปเด็ดขาด ส่วนในเรื่องของทักษะนั้น ก็ควรให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงกว่านี้บ้าง

ส่วนเพิ่มเติมสำหรับ CV เภสัชกร

ส่วนนี้เป็นส่วนที่จะสร้างอัตลักษณ์ให้กับ CV เภสัชกรของคุณ คุณสามารถใส่ผลงานความสำเร็จในอดีต หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆที่เคยเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสา วิทยากรรับเชิญ หรือการอบรมที่สำคัญต่างๆ

อีกอย่างที่สามารถเขียนลงในส่วนนี้ได้ก็คือใบประกาศต่างๆ ที่เคยได้ โดยคุณควรเขียนถึงใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะของคุณอย่างยิ่ง เพราะหากไม่มีใบนี้แล้ว คุณก็ไม่สามารถปฏิบัติงานทางสายการแพทย์ได้เลย

หากคุณมี Reference จากบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงเภสัชกรรม คุณก็ควรจะใส่ไว้ด้วย

ภาษา

หลายๆ ครั้ง หน่วยงานทางการแพทย์ก็ต้องการบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอื่นได้ สำหรับภาษาอังกฤษ หากคุณมีคะแนน TOEIC, IELTS, หรือ TOEFL คุณก็ควรใส่ไว้ สำหรับภาษาจีน คุณควรมีคะแนน HSK เป็นเครื่องยืนยันความสามารถของคุณ

สรุป: เขียน CV ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเภสัชกร

CV เภสัชที่ดีควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุม กระชับ และจัดสัดส่วนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้พิจารณา CV สามารถอ่าน และสังเกตเห็นความสามารถของคุณได้ง่าย

 • มีหัวเรื่องที่สั้น กระชับ และใส่ข้อมูลติดต่อที่จำเป็นเท่านั้น
 • ส่วนสรุปจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน แต่ไม่ยาวจนเกินไป และควรมีความเฉพาะเจาะจงในส่วนของทักษะด้วย
 • ประสบการณ์การทำงานควรมีชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ทำ และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างน้อย 3 อย่างโดยไล่จากล่าสุดไปเก่าสุด
 • การศึกษาควรบอกสถานศึกษา ระดับการศึกษา และสาขาที่จบให้ชัดเจน และอย่าลืมใส่เดือนปีที่จบไว้ด้วย โดยไล่จากล่าสุดไปเก่าสุด
 • ทักษะที่ใส่ใน CV ทั้งทักษะสำหรับวิชาชีพและทักษะการเข้าสังคมควรสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรตามที่เห็นในประกาศรับสมัครงาน
 • ส่วนเพิ่มเติมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ใบประกาศ หรือภาษาจะช่วยสร้างความโดดเด่นให้คุณ

เสริม CV ของคุณด้วยจดหมายปะหน้า

หลายๆ คนอาจมองว่าการเขียนจดหมายปะหน้า (Cover Letter) นั้นเป็นเรื่องยาก แต่ที่จริงแล้วมันอาจจะง่ายกว่าที่คุณคิด หากคุณไม่รู้จะเริ่มเขียนอย่างไร คุณสามารถดาวน์โหลด PDF เทมเพลต CV ของเราที่มาพร้อมกับเทมเพลตจดหมายปะหน้าด้วย และหากคุณต้องการเขียน CV ของอาชีพอื่นๆ แล้วล่ะก็ คุณสามารถเข้าไปดูตัวอย่างการเขียน CV ของหลายๆ อาชีพได้เลย

บทความที่คล้ายกัน