CV พนักงานบัญชี | เคล็ดลับการเขียน CV

คะแนนเฉลี่ยสำหรับเทมเพลตนี้

พนักงานบัญชีเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับแต่ละบริษัท เพราะช่วยในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงินที่สำคัญทั้งในด้านรายรับรายจ่าย บันทึกข้อมูลทางด้านการเงินที่สำคัญ จัดการเรื่องภาษีและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในบริษัท รวมทั้งโอกาสในการเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือ CFO ในอนาคตด้วย

ด้วยสายงานที่มีความมั่งคงและการเติบโตในอาชีพที่ต่อเนื่อง ทำให้ตำแหน่งพนักงานบัญชีเป็นตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละบริษัทก็ต้องการพนักงานบัญชีในตำแหน่งที่จำกัด ทำให้การแข่งขันค่อนข้างสูง และแน่นอนว่าการจัดเตรียม CV พนักงานบัญชีที่ดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ

ตัวอย่าง CV พนักงานบัญชี

รัตนา แสงเรือง
พนักงานบัญชี

58/941 ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

045-289-4435
ssangreung@gmail.com
Linkedin.com/in/ssangreung

สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์เป็นพนักงานบัญชีลูกหนี้ 2 ปีในบริษัทด้านให้บริการด้านโลจิสติกส์ ต้องการสมัครเป็นพนักงานบัญชีลูกหนี้สำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และโอกาสในการเติบโตในอนาคต พร้อมพัฒนาไปกับองค์กร ผลงานจากการทำงานคือเป็นพนักงานที่สามารถติดตามหนี้ให้กับบริษัทได้จนไม่มีหนี้คงค้าง ได้การบันทึกว่าตรงต่อเวลา และได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นหลายเดือนติดต่อกัน

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัท AKB Logistic
พนักงานบัญชี
สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2564

 • บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชีด้านรายรับและรายจ่ายให้กับองค์กร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกการจ่ายเงิน รับเงิน และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ
 • ทำรายงานเพื่อปิดงบการเงินในแต่ละเดือนให้กับบริษัท
 • ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบและจัดทำงบการเงินประจำปี

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีนาคม 2562

กิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม
เข้าร่วมโครงการ Work and Travel

ใบประกาศนียบัตร
TOEIC 650 คะแนน

อัตราจ้างและเงินเดือนพนักงานบัญชี

จากข้อมูลเงินเดือนพนักงานบัญชีแบ่งตามตำแหน่งและประสบการณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Executive): เด็กจบใหม่ 15,000 – 25,000 บาท มีประสบการณ์ 28,000 – 40,000 บาท
 • นักวิเคราะห์บัญชี (Accounting Assistant): เด็กจบใหม่ 15,000 – 25,000 บาท มีประสบการณ์ 28,000 – 40,000 บาท
 • ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor): เด็กจบใหม่ 20,000 – 28,000 บาท มีประสบการณ์ 30,000 – 60,000 บาท

วิธีการเขียน CV พนักงานบัญชี

CV พนักงานบัญชีที่ดีควรมีข้อมูลที่ครบครัน พร้อมทั้งมีโครงสร้างที่แบ่งเนื้อหาเป็นสัดเป็นส่วนให้ง่ายต่อการอ่านด้วย ดังต่อไปนี้:

 • ชื่อและข้อมูลติดต่อ
 • ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน
 • สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน (Professional Summary)
 • ประสบการณ์การทำงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • การศึกษา
 • ทักษะ
 • ส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ (เช่น ภาษา, ใบประกาศนียบัตร, รางวัลที่ได้รับ และความสนใจส่วนตัวอื่น ๆ เป็นต้น)

เขียน CV พนักงานบัญชีให้น่าสนใจ ควรทำอย่างไร?

 • อ่านข้อมูลสมัครงานขององค์กรที่คุณต้องการร่วมงานด้วยให้ดีว่าต้องการเปิดรับสมัครพนักงานบัญชีที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง มีหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อเขียน CV พนักงานบัญชีของคุณให้ตอบโจทย์ตามที่เขาต้องการได้มากที่สุด
 • เขียน CV เพื่อจัดเรียงโครงสร้างให้เป็นระเบียบตามลำดับ ใส่ข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวกับตำแหน่งงาน และไม่เขียนให้เนื้อหาที่ไม่จำเป็น
 • ข้อที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ใส่ตำแหน่งสมัครงานที่ต้องการไว้ในอันดับต้น ๆ ให้ผู้พิจารณาเห็นได้ในทันทีเลยว่า สมัครงานเข้ามาในตำแหน่งอะไร หากองค์กรนั้นรับสมัครงานหลายตำแหน่งในเวลาเดียวกัน เขาจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าคุณสมัครเข้ามาในตำแหน่งอะไร

รูปแบบและโครงสร้างของ CV พนักงานบัญชี

นอกจาก CV ควรประกอบไปด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว ก็ต้องควรเป็นข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง และไม่มีข้อผิดพลาดด้วย เพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและความใส่ใจของตัวผู้สมัครเองด้วย รูปแบบฟอนต์มาตรฐานคือมีขนาดประมาณ 10-12 และฟอนต์ที่แนะนำสำหรับภาษาอังกฤษ คือ Calibri, Times New Roman, Cambria และ Arial ส่วนฟอนต์แนะนำสำหรับภาษาไทย คือ TH Sarabun New

รูปแบบของ CV พนักงานบัญชี

รูปแบบของ CV ทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

 • รูปแบบตามลำดับเวลา CV ที่มีการเขียนถึงประสบการณ์ในการทำงานแบบเรียงลำดับเวลาล่าสุดไปยังก่อนหน้า
 • รูปแบบโชว์ทักษะส่วนตัว แสดงให้เห็นถึงทักษะส่วนตัวของผู้สมัคร เพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้กับ CV ของผู้สมัครเอง
 • รูปแบบผสม กล่าวถึงทั้งทักษะส่วนตัวและประสบการณ์ในการทำงานตามลำดับเวลา เพื่อเน้นทั้งความสามารถส่วนตัวและประสบการณ์ในการทำงาน

หัวเรื่องพร้อมข้อมูลสำหรับติดต่อ

หัวเรื่อง CV เริ่มที่ชื่อของผู้สมัครงาน ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ข้อมูลสำหรับติดต่อ สำหรับให้บริษัทหรือทางองค์กรติดต่อกลับได้ สำหรับการเรียกเข้ามาสัมภาษณ์ในกระบวนการต่อไป

หัวเรื่องที่ดี
รัตนา แสงเรือง
พนักงานบัญชี

58/941 ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

045-289-4435
ssangreung@gmail.com
Linkedin.com/in/ssangreung

หัวเรื่องที่ไม่ดี
ชื่อ: รัตนา
นามสกุล: แสงเรือง
58/941 ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
045-289-4435
ssang89099@gmail.com
Facebook.com/ssang89099
📌 คำแนะนำ: หัวข้อเรื่องในจดหมายสมัครงานไม่ควรเขียนให้ยาวจนเกินไปหากไม่จำเป็น ข้อมูลสำคัญประกอบไปด้วย ชื่อ ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลสำหรับติดต่อ และลิงก์ Linkedin โดยที่ชื่ออีเมลควรเป็นชื่อแบบทางการ และไม่ควรใส่ลิงก์โซเชียลมีเดียที่มีความเป็นส่วนตัวมากเกินไปลงในนั้นด้วย

รูปภาพที่จะใช้ในการสมัครงานควรเป็นรูปที่ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ ทางการ เนื่องจากสมัครงานในตำแหน่งที่มีความเป็นมืออาชีพ

ประสบการณ์การทำงานของพนักงานบัญชี

ประสบการณ์การทำงานสามารถเขียนเรียงจากชื่อขององค์กรที่คุณเคยมีประสบการณ์ในการทำงานด้วยมาก่อน ตำแหน่งหน้าที่ ระยะเวลาการทำงาน รวมทั้งเขียนเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองอย่างน้อย 3 ข้อขึ้นไป เพื่อให้ผู้อ่าน CV ของคุณเข้าใจถึงประสบการณ์ของคุณได้มากขึ้น

ตัวอย่างประสบการณ์ทำงานของพนักงานบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัท AKB Logistic
พนักงานบัญชี
สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2564
 • บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบบัญชีด้านรายรับและรายจ่ายให้กับองค์กร
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 • บันทึกการจ่ายเงิน รับเงิน และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ
 • ทำรายงานเพื่อปิดงบการเงินในแต่ละเดือนให้กับบริษัท
 • ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบและจัดทำงบการเงินประจำปี

การศึกษา

หัวข้อการศึกษาประกอบไปด้วยชื่อมหาวิทยาลัย ระดับการศึกษา และเวลาที่สำเร็จการศึกษา และหากจบปริญญาโท ก็ให้ใส่ไว้ใน CV พนักงานบัญชีของคุณ เพื่อแสดงถึงประสบการณ์ด้านการเรียนเพิ่มเติมที่มีไว้ด้วย

ตัวอย่างการเขียนหัวข้อการศึกษา

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีนาคม 2562

ทักษะสำหรับเขียนไว้ใน CV พนักงานบัญชี

ทักษะต่าง ๆ ที่ควรนำไปเขียนไว้ใน CV หรือเรซูเม่ก็คือทักษะสำหรับวิชาชีพ (hard skills) และทักษะการเข้าสังคม (soft skills) ซึ่งแต่ละคนและแต่ละวิชาชีพก็จะมีทักษะเหล่านี้ที่แตกต่างกันไป ลองสำรวจตัวเองดูว่าคุณมีทักษะอะไรบ้างที่สำคัญต่อการทำงานแล้วเพิ่มเข้าไปใน CV ของคุณ ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ทักษะเฉพาะทาง

 • ความรู้ทางธุรกิจและบัญชี เข้าใจเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของแต่ละแผนกของบริษัทหรือองค์กรตามลักษณะธุรกิจได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ทางเทคโนโลยี สามารถใช้โปรแกรมการบันทึกข้อมูลด้านบัญชีได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการปรับตัว เนื่องจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งกฎทางด้านบัญชีด้วย
 • มีความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทั้งการจัดทำรายงาน จัดแสดงข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานด้านบัญชีอย่างถูกต้อง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้บริหาร
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ เนื่องจากต้องทำงานให้เสร็จตามกำหนด และต้องคำนึงถึงความถูกต้องเป็นหลักด้วย
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

ทักษะการเข้าสังคม

 • ทักษะด้านการสื่อสาร มีประสบการณ์ในการติดต่อกับแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมทั้งลูกค้าจากบริษัทอื่น ๆ เจ้าหนี้ รวมทั้งพนักงานจากองค์กรของรัฐบาลด้วย รวมถึงการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการเงินจากที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย
 • มีทักษะในการบริการลูกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัทเอาไว้ ซึ่งต้องมีทักษะในการฟัง และการจัดการที่ดีด้วย
 • มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
 • มีทักษะในการเขียน เพื่อติดต่อทางอีเมล รวมทั้งเอกสารด้านการบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทด้วย
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 • ช่วยเหลือผู้อื่น
 • เป็นมิตร รักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • ตรงต่อเวลาและเคารพเพื่อนร่วมงาน

ทักษะและผลงานโดยสรุป

ทักษะและงานผลงานโดยสรุปเป็นการเขียนถึงทักษะและผลงานของคุณภายใน 4-5 บรรทัด ประสบการณ์ด้านการทำงาน ทักษะที่คุณมี และผลงานที่เคยได้ทำไว้ให้กับองค์ก่อนหน้า พร้อมทั้งบอกถึงภารกิจที่ต้องการทำให้กับองค์กรที่คูณสนใจร่วมงานด้วย

ตัวอย่างที่ถูกต้อง
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์เป็นพนักงานบัญชีลูกหนี้ 2 ปีในบริษัทด้านให้บริการด้านโลจิสติกส์ ต้องการสมัครเป็นพนักงานบัญชีลูกหนี้สำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และโอกาสในการเติบโตในอนาคต พร้อมพัฒนาไปกับองค์กร ผลงานจากการทำงานคือเป็นพนักงานที่สามารถติดตามหนี้ให้กับบริษัทได้จนไม่มีหนี้คงค้าง ได้การบันทึกว่าตรงต่อเวลา และได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นหลายเดือนติดต่อกัน
💡จากตัวอย่าง ได้พูดถึงการศึกษาคร่่าว ๆ ประสบการณ์ด้านการทำงาน และหน้าที่ที่เคยรับผิดชอบ ความสำเร็จจากการทำงานผ่านผลงานที่เคยทำ และยังพูดถึงจุดประสงค์ในการทำงานที่มีกับองค์กรที่ต้องการสมัครงานด้วย
ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตร เป็นพนักงานบัญชีมาแล้ว 2 ปี ด้านลูกหนี้ของบริษัท อยากสมัครงานกับองค์กรของคุณจะได้ทำงานหลายแบบมากขึ้น ได้ค่าตอบแทนที่มั่นคงมากขึ้น และยังเดินทางไปทำงานได้สะดวกกว่าที่เดิมด้วย
💡 ตัวอย่างนี้สั้นเกินไป ไม่ได้พูดถึงประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างละเอียดนัก และยังเขียนถึงเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องพูดถึง ตัวอย่างเช่น เรื่องค่าตอบแทน หรือการทำงาน และยังไม่ได้พูดถึงผลงานที่เคยทำมาก่อนหน้าด้วย

ส่วนเพิ่มเติม

ส่วนเพิ่มเติม สามารถเป็นข้อมูลด้านภาษา ความสนใจส่วนตัว ไปรษณียบัตรที่เคยได้รับ ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแนบเพิ่มเติมให้ไว้ในการพิจารณาได้

ภาษา

ภาษาเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะการว่าความสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ หากคุณมีผลการสอบวัดผลทางภาษา เช่น TOEFL หรือ IELTS สำหรับภาษาอังกฤษ หรือการทดสอบภาษาอื่น ๆ ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้คุณน่าร่วมงานด้วยมากเข้าไปอีก

เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ CV พนักงานบัญชี

เคล็ดลับของ CV ที่ดีคือ เขียนเนื้อหาให้กระชับ วางรูปแบบให้เหมาะสม และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน นอกเหนือนั้นแล้วก็ต้องใส่ใจเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ด้วย ได้แก่

 • จัดวางรูปแบบ CV ให้เรียบร้อยและมีความน่าสนใจง่าย ๆ ด้วยการเลือกใช้จากตัวอย่างรูปแบบ CVของเรา
 • ไม่ควรใช้ CV เดียวกันสำหรับสมัครงานหลาย ๆ ที่ เพราะ CV ของคุณจะดูเหมือนถูกจัดทำขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจ ไม่ได้นำมาเพื่อยื่นกับองค์กรที่ต้องการทำงานด้วยจริง ๆ ให้เขียน CV ให้ตอบโจทย์สำหรับแต่ละงาน และแต่ละองค์กรให้ได้มากที่สุด แล้วโอกาสการได้งานของคุณจะเพิ่มขึ้นมาก
 • ข้อสำคัญที่สุดก็คือ ต้องอ่านทวนก่อนส่งอย่างน้อย 2-3 รอบ เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลทุกอย่างนั้นถูกต้องและครบถ้วนจริง ๆ

สรุปประเด็นสำคัญในการเขียน CV พนักงานบัญชี

 • CV จะต้องมีข้อมูลส่วนตัว, ตำแหน่งงานที่สมัคร, ข้อมูลไว้สำหรับติดต่อ, สรุปทักษะและผลงาน (professional summary), ประสบการณ์ในการทำงาน, ประวัติการศึกษา, ทักษะ พร้อมส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ
 • สรุปทักษะและผลงานเป็นส่วนที่จะดึงดูดให้ผู้พิจารณาอ่าน CV ของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ให้พูดถึงทักษะสำคัญที่คุณมี พร้อมทั้งผลงานที่เคยทำแบบเห็นภาพ
 • ประสบการณ์การทำงาน ประกอบด้วยชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และระยะเวลาทำงาน รวมถึงหน้าที่ในการทำงานอย่างน้อย 3 ข้อด้วย
 • ข้อมูลด้านการศึกษาให้ใส่ทั้งหมด ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ถ้ามี)
 • ใส่ทักษะสำหรับการทำงาน (hard skill) และทักษะการเข้าสังคม (soft skill) เพื่อบ่งบอกถึงคุณสมบัติในการทำงานเพิ่มเติมของคุณ
 • ใส่ส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ อย่างภาษา ใบประกาศนียบัตร และผลงานวิชาการของตนเอง เป็นต้น

เขียนเรซูเม่ที่เข้ากับ Cover letter คุณ

เรซูเม่จะกล่าวถึงข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และทักษะพบสังเขป มักยาวประมาณ 1-2 หน้า ส่วน CV จะยาวกว่า 2-20 หน้า เพราะเป็นข้อมูลที่ละเอียดกว่า เช่น แนบ reference งานวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ เนื่องจาก CV มักถูกนำไปใช้ในการสมัครงานในตำแหน่งเชิงวิชาการหรือเป็นนักวิจัย ซึ่งคุณสามารถดูตัวอย่างรูปแบบ CV ของเราได้ที่นี่

บทความที่คล้ายกัน