เรซูเม่พยาบาล | ตัวอย่าง เคล็ดลับ และแนวทางการเขียนสำหรับงานต่อไปของคุณ

คะแนนเฉลี่ยสำหรับเทมเพลตนี้

5.0
จาก 1 ความคิดเห็นของลูกค้า

งานทางการแพทย์ถือเป็นงานที่มีความต้องการสูงเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่การระบาดของโควิด 19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ซึ่งนอกจากแพทย์ที่ต้องทำหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคและวางแผนในการรักษาแล้ว ก็ต้องมีเหล่าพยาบาลที่เป็นผู้ช่วยคอยให้งานทางการแพทย์เหล่านี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกแรงหนึ่งด้วย หลาย ๆ คนจึงใฝ่ฝันที่จะเป็นพยาบาลคอยดูแลผู้ป่วย เพราะมีความสุขจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นในทุก ๆ วัน แม้ว่างานจะหนักหนาเท่าไหร่ก็ตาม

และแน่นอนว่าการจะสมัครงานเข้าเป็นพยาบาลในบางโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ก็ต้องมีเรซูเม่พยาบาลที่น่าเชื่อถือและน่าสนใจ จากข้อมูลที่ในแต่ละปีมีพยาบาลที่เรียนจบมามากถึง 1.1 หมื่นคนต่อปีโดยประมาณ เพื่อให้ผู้พิจารณาได้ให้โอกาสคุณร่วมงานกับโรงพยาบาลที่คุณต้องการได้ในที่สุด ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาดูไปพร้อม ๆ กันว่าเรซูเม่พยาบาลที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง ซึ่งคุณสามารถดูตัวอย่าง CV พยาบาลได้ที่ด้านล่างนี้

ตัวอย่างเรซูเม่พยาบาล

ละเอียด ชัยวงศ์
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
14/65 ซอยอารีย์ 2
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

041-525-7731
claiaet@gmail.com
Linkedin.com/in/laiaetchaiyawong

สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน
จบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพสำหรับพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และเป็นพยาบาลเฉพาะทางในห้องผ่าตัดช่วง 2 ปีหลังจากประสบการณ์ทำงานทั้งหมด 6 ปี ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นเป็นเวลารวมกว่า 15 เดือน มีประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาลที่คลินิก และทำงานอาสาให้ความรู้ด้านการแพทย์และพยาบาลสำหรับคนในชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำอีกด้วย

ประสบการณ์การทำงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
สิงหาคม 2558 – สิงหาคม 2562

 • ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
 • คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และปรับปรุงบริการพยาบาล
 • บันทึก รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ด้านการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล
 • ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพประชาชนพร้อมลงพื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชน
 • สอน ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีนาคม 2564

ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มีนาคม 2558

กิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม
ผู้อบรมงานด้านพยาบาลให้กับนักศึกษาพยาบาลฝึกงาน
พยาบาลพาร์ททามที่คลินิก

ใบประกาศนียบัตร
TOEIC 670 คะแนน

อัตราจ้างและเงินเดือนพยาบาล

จากข้อมูลเงินเดือนของ Jobsdb พบว่า อัตราจ้างงานและเงินเดือนพยาบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระดับด้วยกัน ดังต่อไปนี้

 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ: 15,000 – 22,200 บาท
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ: 25,000 – 36,000 บาท
 • พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ: 36,000 – 50,000 บาท
 • พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ: 44,800 – 59,000 บาท
 • พยาบาลวิชาชีพทรงคุณวุฒิ: 54,000 – 66,500 บาท

วิธีการเขียนเรซูเม่พยาบาล

วิธีการเขียนเรซูเม่พยาบาลที่ดี นอกจากการใส่ข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วนแล้ว ควรมีการแบ่งเนื้อหาออกมาเป็นสัดส่วน เพื่อง่ายต่อการอ่านเพื่อรับรู้ข้อมูลของผู้พิจารณาเรซูเม่พยาบาลด้วย โดยโครงสร้างของเรซูเม่พยาบาลแบบพื้นฐาน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้:

 • ประวัติพยาบาลและข้อมูลติดต่อ
 • ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน
 • สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน (Professional Summary)
 • ประสบการณ์การทำงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • การศึกษา
 • ทักษะ
 • ส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ (เช่น ภาษา, ใบประกาศนียบัตร, รางวัลที่ได้รับ และความสนใจส่วนตัวอื่น ๆ เป็นต้น)

เคล็ดลับของการเขียนเรซูเม่พยาบาลของคุณให้น่าสนใจและโดดเด่น

 • อ่านข้อมูลเปิดรับสมัครงานของทางโรงพยาบาลหรือคลินิกให้ดีว่า พวกเขาต้องการพนักงานพยาบาลที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง แล้วคุณมีคุณสมบัติที่ตรงกันอย่างไร เพื่อเขียนเรซูเม่พยาบาลของคุณด้วยการเน้นข้อมูลคุณสมบัติเหล่านั้น
 • นอกจากเนื้อหาที่ตอบโจทย์แล้ว ก็ต้องจัดรูปแบบเรซูเม่ให้มีความน่าสนใจด้วย เริ่มจากชื่อ ข้อมูลติดต่อ จากนั้นก็เป็นส่วนของประสบการณ์การทำงาน การศึกษา และส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่สำคัญ
 • อย่าลืมใส่ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครก่อนไว้ที่ต้นของเรซูเม่ด้วย เพื่อที่ผู้พิจารณาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพ่งหาข้อมูลว่าใบสมัครงานนี้เป็นของตำแหน่งอะไรกันแน่

รูปแบบและโครงสร้างของเรซูเม่พยาบาล

ข้อมูลในเรซูเม่ของคุณต้องถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีคำที่สะกดผิด เพื่อแสดงถึงความเอาใจใส่และความเป็นมืออาชีพของผู้สมัคร ฟอนต์ในเรซูเม่ควรมีขนาดประมาณ 10-12 ซึ่งโดยฟอนต์ที่แนะนำสำหรับ CV ภาษาอังกฤษ คือ Calibri, Times New Roman, Cambria และ Arial และฟอนต์แนะนำสำหรับ CV ภาษาไทย คือ TH Sarabun New

รูปแบบของเรซูเม่พยาบาล

รูปแบบของเรซูเม่โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

 • รูปแบบตามลำดับเวลา เรซูเม่ที่มีการเขียนถึงประสบการณ์ในการทำงานแบบเรียงลำดับเวลาล่าสุดไปยังก่อนหน้า
 • รูปแบบโชว์ทักษะส่วนตัว แสดงให้เห็นถึงทักษะส่วนตัวของผู้สมัคร เพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้กับเรซูเม่ของผู้สมัครเอง
 • รูปแบบผสม กล่าวถึงทั้งทักษะส่วนตัวและประสบการณ์ในการทำงานตามลำดับเวลา เพื่อเน้นทั้งความสามารถส่วนตัวและประสบการณ์ในการทำงาน

หัวข้อเรื่องและข้อมูลติดต่อ

หัวข้อของเรซูเม่มักประกอบไปด้วยชื่อ ตำแหน่งที่สมัคร รวมทั้งข้อมูลในการติดต่อ ซึ่งเป็นการบอกต่อผู้พิจารณาว่าคุณชื่ออะไร ต้องการสมัครงานเข้ามาในตำแหน่งใด และมีข้อมูลสำหรับการติดต่อเป็นอะไร เพื่อติดต่อกลับหากต้องการเรียกเข้ามาสัมภาษณ์เพิ่มเติม

หัวเรื่องที่ดี
ละเอียด ชัยวงศ์
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

14/65 ซอยอารีย์ 2
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

041-525-7731
claiaet@gmail.com
Linkedin.com/in/laiaetchaiyawong

หัวเรื่องที่ไม่ดี
ชื่อ: ละเอียด
นามสกุล: ชัยวงศ์
อาชีพ: พยาบาล
เกิดวันที่ 10 มิถุนายน 2535
อายุ 29 ปี

ที่อยู่:
บ้านเลขที่ 14/65 ซอยอารีย์ 2
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ:
041-525-7731
อีเมล:
cla234@gmail.com
เว็บไซต์ส่วนตัว:
Facebook.com/laiaetchaiyawong

📌 คำแนะนำ: หัวเรื่องควรประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น และไม่ควรเขียนให้ยาวจนเกินไป ซึ่งควรประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลสำหรับติดต่อ และลิงก์ Linkedin เป็นต้น โดยอีเมลควรเป็นชื่อทางการ และไม่ควรใส่เว็บไซต์ที่ไม่จำเป็นเช่นลิงก์ Facebook หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เนื่องจากไม่มีความจำเป็น

รูปภาพที่จะใช้ในเรซูเม่พยาบาลควรเป็นรูปที่ผู้สมัครแต่งกายเรียบร้อยและเป็นทางการ หากเป็นรูปที่สวมชุดพยาบาลได้ก็จะยิ่งแสดงถึงความเป็นมืออาชีพได้ดีขึ้น

ประสบการณ์การทำงานในฐานะพยาบาล

ในส่วนของประสบการณ์การทำงาน มักจะเรียงลำดับเป็นชื่อโรงพยาบาลหรือคลินิก ตำแหน่งหน้าที่ และระยะเวลาในการทำงาน พร้อมทั้งเขียนถึงหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองอย่างน้อย 3 ข้อขึ้นไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างประสบการณ์ทำงานของพยาบาล

ประสบการณ์การทำงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
สิงหาคม 2558 – สิงหาคม 2562

 • ปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้การพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
 • คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และปรับปรุงบริการพยาบาล
 • บันทึก รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ด้านการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพยาบาล
 • ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพประชาชนพร้อมลงพื้นที่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชน
 • สอน ฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีทางการพยาบาลแก่หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษา

ข้อมูลการศึกษาจะเริ่มจากชื่อมหาวิทยาลัย ตามด้วยระดับการศึกษา และเวลาที่สำเร็จการศึกษา หากจบปริญญาโทและมีผลงานวิจัยที่เคยทำ ก็ให้ใส่ไว้ใน CV เพื่อแสดงให้เห็นถึงทักษะเพิ่มเติมของผู้สมัครงานด้วย

ตัวอย่างการเขียนหัวข้อการศึกษาใน CV

ปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีนาคม 2564

ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มีนาคม 2558

ทักษะสำหรับไว้เขียนในเรซูเม่พยาบาล

ทักษะที่ว่าคือทักษะสำหรับวิชาชีพ (hard skills) และทักษะการเข้าสังคม (soft skills) ซึ่งเป็นทักษะส่วนตัวของผู้สมัครงาน เป็นส่วนที่ต้องเขียนให้ตอบโจทย์กับโพสต์เปิดรับสมัครงาน และตรงตามทักษะจริงของผู้สมัครเองด้วย ซึ่งสามารถดูตัวอย่างได้ที่ด้านล่างนี้

ทักษะเฉพาะทาง

 • มีมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักการบริการ
 • มีการทบทวนบทเรียนและจากประสบการณ์ทำงานจริงเป็นประจำ
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 • มีสุขภาพจิตดี
 • หมั่นติดตามข่าวสาร วิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้ก้าวทันการพัฒนาอยู่เสมอ
 • มีความคล่องตัวและสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • มีค่า BMI ที่เหมาะสม
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสารกับคนไข้ชาวต่างชาติได้

ทักษะการเข้าสังคม

 • ทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 • สามารถจัดการเวลาได้ดี
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • ใส่ใจรายละเอียดและช่างสังเกต
 • มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • จัดลำดับความสำคัญเป็น

ทักษะและผลงานโดยสรุป

ทักษะและงานผลงานโดยสรุป เป็นส่วนที่ผู้พิจารณาสามารถอ่านแล้วรู้ถึงทักษะและผลงานของคุณได้ในทันทีผ่านข้อมูลเพียง 4-5 บรรทัด โดยเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและโดดเด่นจนผู้พิจารณาอยากให้คุณไปร่วมงานด้วย

ตัวอย่างที่ถูกต้อง
จบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง มีประสบการณ์ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพสำหรับพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และเป็นพยาบาลเฉพาะทางในห้องผ่าตัดช่วง 2 ปีหลังจากประสบการณ์ทำงานทั้งหมด 6 ปี ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นเป็นเวลารวมกว่า 15 เดือน มีประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาลที่คลินิก และทำงานอาสาให้ความรู้ด้านการแพทย์และพยาบาลสำหรับคนในชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำอีกด้วย
💡ตัวอย่างได้กล่าวถึงระดับการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพที่มี และประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาอย่างครอบคลุม และยังเน้นถึงรางวัลและผลงานที่ได้รับจากการทำงาน รวมทั้งงานอาสาที่ทำเพื่อสร้างความแตกต่างด้านความสนใจและทักษะส่วนตัวของผู้สมัครออกจากผู้สมัครรายอื่น ๆ ด้วย
ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพยาบาลขั้นปฏิบัติการเป็นเวลา 6 ปีโดยรวม มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเลื่อนขั้นเป็นพยาบาลระดับชำนาญการ และยังมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลอีกด้วย ต้องการที่จะมาสมัครงานโรงพยาบาลในกรุงเทพเนื่องจากย้ายบ้านและต้องการทำงานที่ใกล้บ้านมากขึ้น
💡 ตัวอย่างด้านบนเป็นการกล่าวสรุปที่สั้นจนเกินไป ไม่ได้กล่าวถึงระดับการศึกษาที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังกล่าวถึงเพียงแค่ระยะเวลาในการทำงาน แต่ไม่ได้กล่าวถึงหน้าที่รับผิดชอบที่บ่งบอกประสบการณ์ทำงานได้อย่างชัดเจน ส่วนเหตุผลในการสมัครงานก็ไม่ควรเขียนอย่างยิ่งว่าสะดวกต่อการเดินทาง เพราะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ

ส่วนเพิ่มเติม

ส่วนเพิ่มเติมประกอบด้วยภาษา ความสนใจ ไปรษณียบัตรที่เคยได้รับ รวมทั้งผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแนบ Reference ให้ไว้ในการพิจารณาเพิ่มเติมได้ด้วย

ภาษา

ภาษาเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลที่อาจมีคนไข้เป็นชาวต่างชาติได้ หากคุณมีผลการสอบวัดผลทางภาษา เช่น TOEFL หรือ IELTS สำหรับภาษาอังกฤษ ที่ดีมายื่นด้วย ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้คุณเข้ามาร่วมงานด้วยมากยิ่งขึ้น

เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเรซูเม่พยาบาล

เรซูเม่ที่ดีควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุม เขียนอย่างกระชับ และวางรูปแบบไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน และผู้พิจารณาสามารถอ่านได้ง่าย

 • เลือกรูปแบบเรซูเม่พยาบาลที่เหมาะสม ซึ่งควรเป็นทางการ และเรียบร้อย เหมาะกับคุณลักษณะตามวิชาชีพ ตัวอย่างรูปแบบเรซูเม่
 • ไม่ควรใช้เรซูเม่เดียวสำหรับสมัครงานหลาย ๆ ที่ เนื่องจากไม่มีความเฉพาะเจาะจงและตอบโจทย์มากพอ เนื่องจากแต่ละที่ก็มีคุณสมบัติและความต้องการที่เกี่ยวกับผู้สมัครที่แตกต่างกันออกไป ให้เขียนแยกแล้วปรับให้เข้ากับแต่ละตำแหน่งงานและสถานที่ที่ต้องการสมัครให้ได้มากที่สุดจะดีกว่า และเพิ่มโอกาสให้กับตัวคุณเองได้มากกว่า
 • อ่านทวนข้อมูลก่อนส่งอย่างน้อย 2-3 รอบ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลทุกอย่างนั้นถูกต้องและครบถ้วน และไม่มีคำที่สะกดผิดเลย

สรุปประเด็นสำคัญในการเขียนเรซูเม่พยาบาล

 • เรซูเม่จะต้องมีข้อมูลส่วนตัว, ตำแหน่งงานที่สมัคร, ข้อมูลไว้สำหรับติดต่อ, สรุปทักษะและผลงาน (professional summary), ประสบการณ์ในการทำงาน, ประวัติการศึกษา, ทักษะ พร้อมส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ
 • สรุปทักษะและผลงานเป็นส่วนที่จะดึงดูดให้ผู้พิจารณาอ่านเรซูเม่ของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ให้พูดถึงทักษะสำคัญที่คุณมี พร้อมทั้งผลงานที่เคยทำแบบเห็นภาพ
 • ประสบการณ์การทำงาน ประกอบด้วยชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และระยะเวลาทำงาน รวมถึงหน้าที่ในการทำงานอย่างน้อย 3 ข้อด้วย
 • ข้อมูลด้านการศึกษาให้ใส่ทั้งหมด ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ถ้ามี)
 • ใส่ทักษะสำหรับการทำงาน (hard skill) และทักษะการเข้าสังคม (soft skill) เพื่อบ่งบอกถึงคุณสมบัติในการทำงานเพิ่มเติมของคุณ
 • ใส่ส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ อย่างภาษา ใบประกาศนียบัตร และผลงานวิชาการของตนเอง เป็นต้น

เขียน Cover letter ที่เข้ากับเรซูเม่คุณ

เรซูเม่จะกล่าวถึงข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และทักษะพบสังเขป มักยาวประมาณ 1-2 หน้า ส่วน CV จะยาวกว่า 2-20 หน้า เพราะเป็นข้อมูลที่ละเอียดกว่า เช่น แนบ reference งานวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ เนื่องจาก CV มักถูกนำไปใช้ในการสมัครงานในตำแหน่งเชิงวิชาการหรือเป็นนักวิจัย ซึ่งคุณสามารถดูตัวอย่างรูปแบบ CV ของเราได้ที่นี่

บทความที่คล้ายกัน