เรซูเม่ทนายความ | แนวทางการเขียนเรซูเม่สำหรับสมัครงาน

คะแนนเฉลี่ยสำหรับเทมเพลตนี้

5.0
Rated 5 out of 5
จาก 1 ความคิดเห็นของลูกค้า

ทนายความมีบทบาทสําคัญอย่างมากในสังคม เนื่องจากเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่างยุติธรรม ให้ได้รับการเยียวยา ผ่านการหาข้อเท็จจริง และดําเนินกระบวนการทางกฎหมาย โดยงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความพบว่า ปัจจัยจูงใจประกอบด้วย ความสําเร็จในการทํางาน ลักษณะของงาน และความก้าวหน้าในงาน คือสิ่งที่มีความสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความมีสมรรถนะที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ

อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ทั้งในรูปแบบของงานอิสระ หรือทำงานภายในองค์กร เพื่อหาประสบการณ์และเครือข่าย ก่อนที่จะออกมาเปิดสำนักทนายความด้วยตัวเอง และเรซูเม่ทนายความก็คือเครื่องมือที่องค์กรเหล่านั้นใช้ในการคัดเลือกทนายความที่ตรงตามความต้องการ เข้ามาร่วมงานภายในองค์กรของพวกเขา

ตัวอย่างเรซูเม่ทนายความ

ชัชชัย เรืองรอง
ทนายความ

12/764 ซอยอารีย์ 3
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

031-517-6631
rchatchai@gmail.com
Linkedin.com/in/rchatchai

สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ 2 ปีในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่ลูกความด้านคดีแพ่ง ได้แก่ คดีกู้ยืมเงิน คดีแรงงาน คดีครอบครัว คดีที่ดิน คดีลักทรัพย์ คดีหมิ่นประมาท และคดีแจ้งความเท็จ เป็นต้น มีประสบการณ์ว่าความมาแล้วกว่า 150 เคส ต้องการสมัครงานทนายความกับองค์กรเพื่อนำความรู้ความสามารถที่มีมาสร้างประโยชน์ในระดับประเทศมากขึ้น หาประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยการรับงานที่หลากหลายมากขึ้น และพัฒนาตัวเองร่วมกันไปกับองค์กร

ประสบการณ์การทำงาน
สำนักงานทนายความ R&W Group
ทนายความ
สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2564

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินคดีให้กับลูกความ
 • อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินคดีและการปกป้องสิทธิตามกฎหมาย
 • ใช้ความรู้ทางกฎหมายในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ของคดี
 • ในระหว่างการพิจารณาคดี ว่าความเพื่อแก้ต่างให้ลูกความ พร้อมถามคำถามพยาน
 • ค้นหาหลักฐานและนำมาแสดงต่อศาล เพื่อทำการฟ้องร้องจำเลย

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีนาคม 2562

กิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม
สมาชิกทนายความอาสาให้กับสภาทนายความเพื่อคอยให้คำปรึกษา แนะนำวิธีดำเนินการ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลด้านกฎหมายในเบื้องต้น

ใบประกาศนียบัตร
TOEIC 650 คะแนน

อัตราจ้างและเงินเดือนทนายความ

จากข้อมูลของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อัตราจ้างและเงินเดือนของทนายความสามารถแบ่งออกได้ตามประเภท ดังต่อไปนี้ แต่หากได้ภาษาด้วย ก็สามารถอัพเงินเดือนขึ้นจากนี้ได้อีก:

 • ทนายความ ประจำสำนักงาน (ประสบการณ์ 0-5 ปี): 27,000 – 75,000 บาท
 • ที่ปรึกษากฎหมาย / เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ประสบการณ์ 0-5 ปี) : 30,000 – 40,000 บาท
 • ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย (ประสบการณ์ 0-5 ปี): 36,000 – 50,000 บาท

วิธีการเขียนเรซูเม่ทนายความ

เรซูเม่ทนายความที่ดีต้องมีข้อมูลสำคัญที่ครบถ้วน มีการแบ่งเนื้อหาเป็นสัดส่วนเพื่อง่ายต่อการอ่าน ผ่านการจัดวางโครงสร้างดังต่อไปนี้:

 • ชื่อของทนายความและข้อมูลติดต่อ
 • ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน
 • สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน (Professional Summary)
 • ประสบการณ์การทำงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • การศึกษา
 • ทักษะ
 • ส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ (เช่น ภาษา, ใบประกาศนียบัตร, รางวัลที่ได้รับ และความสนใจส่วนตัวอื่น ๆ เป็นต้น)

เขียนเรซูเม่ทนายความอย่างไรให้น่าสนใจ?

 • อ่านข้อมูลสมัครงานขององค์กรให้ดีว่าต้องการเปิดรับสมัครทนายความหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง หน้าที่การทำงานเป็นอย่่างไร เพื่อเขียนเรซูเม่ทนายความของคุณให้ตอบโจทย์ได้มากที่สุด
 • จัดรูปแบบเรซูเม่อย่างเป็นระเบียบและเป็นลำดับ ใส่ข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครเท่านั้น พยายามไม่เขียนให้เยิ่นเย้อหากไม่จำเป็น
 • ใส่ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงานไว้ในอันดับต้น ๆ เพื่อให้ผู้พิจารณาเห็นได้ในทันทีเลยว่า สมัครงานเข้ามาในตำแหน่งอะไร เพื่อป้องกันการสับสน

รูปแบบและโครงสร้างของเรซูเม่ทนายความ

นอกจากเรซูเม่ทนายความของคุณประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน ก็ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อ่านตรวจสอบบ่อย ๆ ว่าไม่มีคำที่สะกดผิด เพื่อแสดงมืออาชีพและใส่ใจของผู้สมัคร โดยรูปแบบฟอนต์ควรมีขนาดประมาณ 10-12 ฟอนต์ที่แนะนำสำหรับเรซูเม่ภาษาอังกฤษ คือ Calibri, Times New Roman, Cambria และ Arial และฟอนต์แนะนำสำหรับเรซูเม่ภาษาไทย คือ TH Sarabun New

รูปแบบของเรซูเม่ทนายความ

รูปแบบของเรซูเม่ทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

 • รูปแบบตามลำดับเวลา เรซูเม่ที่มีการเขียนถึงประสบการณ์ในการทำงานแบบเรียงลำดับเวลาล่าสุดไปยังก่อนหน้า
 • รูปแบบโชว์ทักษะส่วนตัว แสดงให้เห็นถึงทักษะส่วนตัวของผู้สมัคร เพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้กับเรซูเม่ของผู้สมัครเอง
 • รูปแบบผสม กล่าวถึงทั้งทักษะส่วนตัวและประสบการณ์ในการทำงานตามลำดับเวลา เพื่อเน้นทั้งความสามารถส่วนตัวและประสบการณ์ในการทำงาน

หัวเรื่องพร้อมข้อมูลสำหรับติดต่อ

หัวเรื่องเรซูเม่เริ่มตั้งแต่ชื่อของผู้สมัครงาน ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมทั้งข้อมูลสำหรับติดต่อ สำหรับให้ฝ่าย HR หรือทางองค์กรติดต่อกลับได้ หากต้องการเรียกเข้ามาสัมภาษณ์เพิ่มเติมในขั้นตอนต่อไป

หัวเรื่องที่ดี
ชัชชัย เรืองรอง
ทนายความ

12/764 ซอยอารีย์ 3
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

031-517-6631
rchatchai@gmail.com
Linkedin.com/in/rchatchai

หัวเรื่องที่ไม่ดี
ชื่อ: ชัชชัย
นามสกุล: เรืองรอง
อาชีพ: ทนายความ
เกิดวันที่ 6 มิถุนายน 2540
อายุ 25 ปี

ที่อยู่:
บ้านเลขที่ 12/764 ซอยอารีย์ 3
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ:
041-525-7731
อีเมล:
rchatchai@gmail.com
เว็บไซต์ส่วนตัว:
Facebook.com/rchatchai

📌 คำแนะนำ: หัวข้อเรื่องในเรซูเม่ไม่ควรเขียนให้ยาวจนเกินไปโดยไม่จำเป็น โดยข้อมูลสำคัญประกอบไปด้วย ชื่อ ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลสำหรับติดต่อ และลิงก์ Linkedin เป็นต้น ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ชื่ออีเมลควรเป็นชื่อแบบทางการ ไม่ควรใส่เว็บไซต์ที่ไม่จำเป็นเช่นลิงก์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ เป็นต้น

รูปภาพที่จะใช้ในการสมัครงานทนายความควรเป็นรูปที่ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ ทางการ แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ซึ่งมักจะเป็นภาพถ่ายคู่กับครุยทนายความ

ประสบการณ์การทำงานของทนายความ

ประสบการณ์การทำงานสามารถเขียนเรียงจากชื่อขององค์กรที่คุณเคยมีประสบการณ์ในการทำงานด้วยมาก่อน ตำแหน่งหน้าที่ ระยะเวลาการทำงาน รวมทั้งเขียนเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองอย่างน้อย 3 ข้อขึ้นไป เพื่อให้ผู้อ่านเรซูเม่ของคุณเข้าใจถึงประสบการณ์ของคุณได้มากขึ้น

ตัวอย่างประสบการณ์ทำงานของทนายความ

ประสบการณ์การทำงาน
สำนักงานทนายความ R&W Group
ทนายความ
สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2564
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินคดีให้กับลูกความ
 • อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินคดีและการปกป้องสิทธิตามกฎหมาย
 • ใช้ความรู้ทางกฎหมายในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ของคดี
 • ในระหว่างการพิจารณาคดี ว่าความเพื่อแก้ต่างให้ลูกความ พร้อมถามคำถามพยาน
 • ค้นหาหลักฐานและนำมาแสดงต่อศาล เพื่อทำการฟ้องร้องจำเลย

การศึกษา

ต่อจากข้อมูลของประสบการณ์ในการทำงาน คือส่วนของการศึกษา ซึ่งมักเขียนจากชื่อมหาวิทยาลัย ระดับการศึกษา และเวลาที่สำเร็จการศึกษา หากจบปริญญาโทให้ใส่ไว้ในเรซูเม่เพื่อแสดงถึงประสบการณ์ด้านการเรียนที่มากกว่าไว้ด้วย

ตัวอย่างการเขียนหัวข้อการศึกษาในเรซูเม่

ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีนาคม 2562

ทักษะสำหรับเขียนไว้ในเรซูเม่ทนายความ

ทักษะต่าง ๆ ที่สามารถเขียนไว้ในเรซูเม่ได้คือทักษะสำหรับวิชาชีพ (hard skills) และทักษะการเข้าสังคม (soft skills) ซึ่งแต่ละวิชาชีพและแต่ละคน ก็จะมีทักษะเหล่านี้ที่แตกต่างกันไป ให้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ แล้วนำทักษะที่ตรงกับตัวคุณไปเขียนได้ในเรซูเม่ทนายความ ดูตัวอย่างได้ที่ด้านล่างนี้

ทักษะเฉพาะทาง

 • มีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อหาแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
 • มีทักษะในการเขียนด้านใช้คำ เพื่อสื่อสารให้กับผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานราชการ และกระบวนการทางด้านกฎหมายในไทย
 • มีทักษะด้านการบริหารและการจัดการกระบวนการทำงานด้านกฎหมายตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ
 • เข้ารับการอบรมความรู้ด้านกฎหมายใหม่อย่างสม่ำเสมอ
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโยี เพื่อการทำงานด้านกฎหมายที่เข้ากับยุคปัจจุบัน
 • มีทักษะความจำที่ดี เก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินเคสทางกฎหมาย และผลลัพธ์ของการดำเนินคดี

ทักษะการเข้าสังคม

 • มีทักษะในการพูดคุย เพื่อสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการฟัง ไม่ขัดจังหวะในการพูด เพื่อการจับประเด็นสำคัญ และจัดเก็บข้อมูลจากการสอบถาม
 • เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
 • มีความตรงต่อเวลา
 • แต่งกายเรียบร้อย
 • ให้บริการด้วยความสุภาพ
 • มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ให้เกียรติศาล ลูกค้า และจำเลย
 • มีความเที่ยงธรรมในอาชีพ

ทักษะและผลงานโดยสรุป

ทักษะและงานผลงานโดยสรุปเป็นการเขียนถึงทักษะและผลงานของคุณภายใน 4-5 บรรทัด ประสบการณ์ด้านการทำงาน ทักษะที่คุณมี และผลงานที่เคยได้ทำไว้ให้กับองค์ก่อนหน้า พร้อมทั้งบอกถึงภารกิจที่ต้องการทำให้กับองค์กรที่คูณสนใจร่วมงานด้วย

ตัวอย่างที่ถูกต้อง
จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์ 2 ปีในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่ลูกความด้านคดีแพ่ง ได้แก่ คดีกู้ยืมเงิน คดีแรงงาน คดีครอบครัว คดีที่ดิน คดีลักทรัพย์ คดีหมิ่นประมาท และคดีแจ้งความเท็จ เป็นต้น มีประสบการณ์ว่าความมาแล้วกว่า 150 เคส ต้องการสมัครงานทนายความกับองค์กรเพื่อนำความรู้ความสามารถที่มีมาสร้างประโยชน์ในระดับประเทศมากขึ้น หาประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยการรับงานที่หลากหลายมากขึ้น และพัฒนาตัวเองร่วมกันไปกับองค์กร
💡จากตัวอย่าง ได้พูดถึงการศึกษาคร่่าว ๆ ประสบการณ์ด้านการทำงาน และหน้าที่ที่เคยรับผิดชอบ ความสำเร็จจากการทำงานผ่านผลงานที่เคยทำ และยังพูดถึงจุดประสงค์ในการทำงานที่มีกับองค์กรที่ต้องการสมัครงานด้วย
ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตร เป็นทนายความมาแล้ว 2 ปี รับงานว่าความคดีแพ่งเป็นส่วนใหญ่ อยากสมัครงานกับองค์กรของคุณจะได้ทำงานหลายแบบมากขึ้น ได้ค่าตอบแทนที่มั่นคงมากขึ้น และยังเดินทางไปทำงานได้สะดวกกว่าที่เดิมด้วย
💡 ตัวอย่างนี้สั้นเกินไป ไม่ได้พูดถึงประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างละเอียดนัก และยังเขียนถึงเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องพูดถึงด้วย เช่น เรื่องค่าตอบแทน หรือการทำงาน และยังไม่ได้พูดถึงผลงานที่เคยทำมาก่อนหน้าด้วย

ส่วนเพิ่มเติม

ส่วนเพิ่มเติม สามารถเป็นข้อมูลด้านภาษา ความสนใจส่วนตัว ไปรษณียบัตรที่เคยได้รับ ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแนบเพิ่มเติมให้ไว้ในการพิจารณาได้

ภาษา

ภาษาเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกวิชาชีพ โดยเฉพาะการว่าความสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ หากคุณมีผลการสอบวัดผลทางภาษา เช่น TOEFL หรือ IELTS สำหรับภาษาอังกฤษ หรือการทดสอบภาษาอื่น ๆ ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้คุณน่าร่วมงานด้วยมากเข้าไปอีก

เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเรซูเม่ทนายความ

เคล็ดลับของเรซูเม่ที่ดีคือ เขียนเนื้อหาให้กระชับ วางรูปแบบให้เหมาะสม และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน นอกเหนือนั้นแล้วก็ต้องใส่ใจเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ด้วย ได้แก่

 • จัดวางรูปแบบเรซูเม่ทนายความให้เรียบร้อยและมีความน่าสนใจง่าย ๆ ด้วยการเลือกใช้จากตัวอย่างรูปแบบเรซูเม่ของเรา
 • ไม่ควรใช้เรซูเม่เดียวกันสำหรับสมัครงานหลาย ๆ ที่ เพราะเรซูเม่ของคุณจะดูเหมือนถูกจัดทำขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจ ไม่ได้นำมาเพื่อยื่นกับองค์กรที่ต้องการทำงานด้วยจริง ๆ ให้เขียนเรซูเม่ให้ตอบโจทย์สำหรับแต่ละงาน และแต่ละองค์กรให้ได้มากที่สุด แล้วโอกาสการได้งานของคุณจะเพิ่มขึ้นมาก
 • ข้อสำคัญที่สุดก็คือ ต้องอ่านทวนก่อนส่งอย่างน้อย 2-3 รอบ เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลทุกอย่างนั้นถูกต้องและครบถ้วนจริง ๆ

สรุปประเด็นสำคัญในการเขียนเรซูเม่ทนายความ

 • เรซูเม่จะต้องมีข้อมูลส่วนตัว, ตำแหน่งงานที่สมัคร, ข้อมูลไว้สำหรับติดต่อ, สรุปทักษะและผลงาน (professional summary), ประสบการณ์ในการทำงาน, ประวัติการศึกษา, ทักษะ พร้อมส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ
 • สรุปทักษะและผลงานเป็นส่วนที่จะดึงดูดให้ผู้พิจารณาอ่านเรซูเม่ของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ให้พูดถึงทักษะสำคัญที่คุณมี พร้อมทั้งผลงานที่เคยทำแบบเห็นภาพ
 • ประสบการณ์การทำงาน ประกอบด้วยชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน และระยะเวลาทำงาน รวมถึงหน้าที่ในการทำงานอย่างน้อย 3 ข้อด้วย
 • ข้อมูลด้านการศึกษาให้ใส่ทั้งหมด ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ถ้ามี)
 • ใส่ทักษะสำหรับการทำงาน (hard skill) และทักษะการเข้าสังคม (soft skill) เพื่อบ่งบอกถึงคุณสมบัติในการทำงานเพิ่มเติมของคุณ
 • ใส่ส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ อย่างภาษา ใบประกาศนียบัตร และผลงานวิชาการของตนเอง เป็นต้น

เขียน Cover letter ที่เข้ากับเรซูเม่คุณ

เรซูเม่จะกล่าวถึงข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และทักษะพบสังเขป มักยาวประมาณ 1-2 หน้า ส่วน CV จะยาวกว่า 2-20 หน้า เพราะเป็นข้อมูลที่ละเอียดกว่า เช่น แนบ reference งานวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ เนื่องจาก CV มักถูกนำไปใช้ในการสมัครงานในตำแหน่งเชิงวิชาการหรือเป็นนักวิจัย ซึ่งคุณสามารถดูตัวอย่างรูปแบบ CV ของเราได้ที่นี่

บทความที่คล้ายกัน