CV วิศวกร | คำแนะนำและตัวอย่างการเขียน

คะแนนเฉลี่ยสำหรับเทมเพลตนี้

3.8
Rated 3.8 out of 5
จาก 4 ความคิดเห็นของลูกค้า

วิศวกรเป็นหนึ่งในอาชีพในฝันสำหรับใครหลาย ๆ คนในประเทศไทย เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ มีความมั่นคง และมีอัตราค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง ซึ่งข้อมูลในปี 2021 จาก Adecco พบว่างานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นงานที่มีฐานเงินเดือนสำหรับนักเรียนจบใหม่สูงสุดถึง 60,000 บาท โดยในบทความนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนคู่มือการเขียน CV วิศวกรสำหรับคุณ ซึ่งเมื่อพูดถึงงานด้านวิศวกรแล้วก็มีความหลากหลายมาก ดังนี้

วิศวกรรมเครื่องกล สำหรับคนที่คิดค้น ผลิต และดูแลรักษาระบบเชิงกลต่าง ๆ วิศวกรรมไฟฟ้า งานในลักษณะเดียวกันแต่เป็นสำหรับระบบไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา ดูแลด้านการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอากาศยาน ไปจนถึงจรวด ยานบิน และยานอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ งานออกแบบและสร้างระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเหมืองแร่ งานค้นหาและดูแลจัดการแร่ธาตุตามแหล่งธรรมชาติ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

วิศวกรรมอุตสาหการ งานด้านการจัดการดูแลเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูล อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ สถานที่ เวลา รวมไปถึงการเงินของงานด้านวิศวกรรม และวิศวกรรมเคมี งานเปลี่ยนวัตถุดิบหรือเคมีภัณฑ์ให้สร้างประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งไม่ว่างานของคุณจะเป็นในลักษณะไหน ต่างก็อยู่บนพื้นฐานเดียวกันในงานเชิงวิศวกรรมทั้งสิ้น บทความนี้จะทำการยกตัวอย่าง CV วิศวกร เพื่อให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับ CV ของคุณเองได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง CV วิศวกร

คชา พาณิชย์วิภักดิ์
วิศวกรซอฟต์แวร์

252 ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

023-413-5576
pkacha@gmail.com
Linkedin.com/in/pkacha

สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศกรรมซอฟต์แวร์กับบริษัทชั้นนำมาเป็นเวลา 3 ปี สามารถสร้างเว็บไซต์จาก WordPress ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงแบบอีคอมเมิร์ซ คิดค้นตีมและปลั๊กอินได้ด้วยตัวเอง พร้อมเขียนโค้ดสำหรับเว็บไซต์เพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า มีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์มาแล้วกว่า 100 เว็บไซต์ และสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากมายกว่า 4 ล้านบาท ต้องการที่จะร่วมกับ SSfotware เพื่อโอกาสในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานไอทีขององค์กรในฐานะผู้ฝึกอบรมด้วย

ประสบการณ์การทำงาน
Site Build Up
วิศวกรซอฟต์แวร์
สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2564

 • สร้างเว็บไซต์สำหรับลูกค้ารายย่อยที่เป็นร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของ และโรงแรม เป็นต้น
 • เขียนโค้ดเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า
 • คิดค้นตีมและปลั๊กอินบน WordPress

Soft Aware Learner
ครูสอนทำเว็บไซต์บน WordPress
พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2562

 • ติวการทำเว็บไซต์บน WordPress สำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้น
 • ติวการทำเว็บไซต์บน WordPress สำหรับผู้เรียนในระดับกลาง
 • ติวการคิดค้นตีมและปลัก๊อินบน WordPress

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มีนาคม 2560

กิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม
สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
เข้าค่ายวิศวกรซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์
เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ใบประกาศนียบัตร
TOEIC 650 คะแนน

อัตราและเงินเดือนวิศวกร

จากข้อมูลการประมาณการเงินเดือนจาก Adecco พบว่า งานด้านวิศวกรรมมีรายได้สำหรับนักเรียนจบใหม่ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี และมากกว่า 5 ปี ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • วิศวกรซอฟต์แวร์: นักศึกษาจบใหม่ 25,000 – 35,000 บาท, ประสบการณ์ 1-5 ปี 25,000 – 83,000 บาท และประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 50,000 – 270,000 บาท
 • วิศวกรโยธา: ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 50,000 – 110,000 บาท
 • วิศวกรสิ่งแวดล้อม: ประสบการณ์ 1-5 ปี 35,000 – 45,000 บาท

วิธีการเขียน CV วิศวกร

นอกเหนือไปจากประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมที่น่าสนใจแล้ว ประวัติการทำงานโดยย่อที่ดี ควรมีการเรียบเรียงภายใต้โครงสร้างที่ดีด้วย เพื่อการแสดงข้อมูลสำหรับ HR ที่เป็นสัดส่วน น่าอ่าน และง่ายต่อการอ่านข้อมูลของคุณ เพราะถึงแม้ว่าคุณจะมีทักษะและความรู้มากแค่ไหน แต่ถ้าการนำเสนอที่ไม่สามารถดึงดูดพอให้ HR หยิบ CV วิศวกรของคุณขึ้นมาอ่านได้ ก็อาจทำให้คุณพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

โครงสร้าง CV วิศวกรในเบื้องต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

 • ประวัติส่วนตัวและข้อมูลสำหรับติดต่อ
 • ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน
 • สรุปทักษะและผลงานจากการทำงาน (Professional Summary)
 • ประสบการณ์การทำงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • การศึกษา
 • ทักษะ
 • ส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ (เช่น ภาษา, ใบประกาศนียบัตร, รางวัลที่ได้รับ และความสนใจส่วนตัวอื่น ๆ เป็นต้น)

เทคนิคการจัดเรียงข้อมูลบน CV วิศวกรของคุณให้น่าสนใจ

 • อ่านข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของวิศวกรที่บริษัทต้องการให้ดี แล้วนำมาพิจารณาว่ามีคุณสมบัติในข้อใดบ้างที่ตรงกับคุณ เพื่อนำเสนอ CV วิศวกรของคุณให้ตอบโจทย์ในสิ่งที่พวกเขาตามหา
 • จัดรูปแบบให้น่าสนใจ โดยเริ่มจากการบอกตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัครก่อน เพื่อให้ HR เห็นได้ในทันทีเลยว่าต้องการสมัครเข้ามาในตำแหน่งอะไร และเริ่มพูดถึงประสบการณ์การทำงานจากใหม่ไปเก่า เพื่อเน้นประสบการณ์ใหม่ล่าสุดที่คุณมี
 • ใส่หัวข้อหลักที่ควรตามลำดับ ก่อนที่จะเพิ่มส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ต้องการไว้ในส่วนท้าย

โครงสร้างของ CV วิศวกร

จากข้อมูลของ Human Resources Mba พบว่า HR ให้ความสำคัญกับการเลือกคนเข้าทำงานจาก CV ที่ประกอบไปด้วย 3 สิ่งหลักนี้ ได้แก่ ทักษะหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รูปแบบพื้นฐานของ CV และคีย์เวิร์ดที่สำคัญ เช่น ถ้าต้องการสมัครเป็นวิศวกรโยธา ก็จะมีการพิจารณาว่ามีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือใบ กว. หรือไม่ และสามารถใช้โปรแกรม SAP2000 หรือ Autocad ได้ไหม เป็นต้น

ข้อมูลควรมีความถูกต้องและสะกดคำผิดให้น้อยที่สุด เพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและความใส่ใจในรายละเอียดของผู้สมัคร ขนาดฟอนต์ควรเป็นประมาณ 10-12 เป็นฟอนต์ที่อ่านได้ง่าย

โดยฟอนต์ที่แนะนำสำหรับ CV ภาษาอังกฤษ ได้แก่ Calibri, Times New Roman, Cambria และ Arial และ ฟอนต์แนะนำสำหรับ CV ภาษาไทย ได้แก่ TH Sarabun New นอกจากนั้นแล้วก็ต้องมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญประกอบอยู่ด้วย เช่น ชื่อตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เพื่อให้สังเกตเห็นได้ในทันทีว่า ต้องการสมัครงานในตำแหน่งใด

รูปแบบของ CV วิศวกร

รูปแบบของ CV ที่ดีสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้

 • รูปแบบตามลำดับเวลา เขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานโดยเรียงตามลำดับเวลา เพื่อแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่า ผู้สมัครมีทักษะและประสบการณ์การทำงานมาจากที่ไหนบ้างก่อนหลัง
 • รูปแบบโชว์ทักษะส่วนตัว แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ที่ได้สั่งสมมาระหว่างเรียน เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการทำงานมากนัก
 • รูปแบบผสม พูดถึงทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่ได้สั่งสมมาตามลำดับเวลา เพื่อเน้นให้เห็นว่ามีผลการเรียนที่ดี และยังมีประสบการณ์ที่น่าสนใจอีกด้วย

หัวเรื่องและข้อมูลการติดต่อ

หัวเรื่องเป็นส่วนแรกของ CV ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อ ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน และข้อมูลในการติดต่อ ซึ่งตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าการเขียนตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครไว้ตั้งแต่ต้น CV จะทำให้ HR สามารถสังเกตเห็นได้ในทันทีเลยว่านี่คือ CV วิศวกร เพราะ HR ฝ่ายเดียวต้องพิจารณา CV ของหลากหลายตำแหน่งที่บริษัทเปิดรับมากมาย

หัวเรื่องที่ดี

ถูกต้อง
คชา พาณิชย์วิภักดิ์
วิศวกรซอฟต์แวร์

252 ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

023-413-5576
pkacha@gmail.com
Linkedin.com/in/pkacha

หัวเรื่องที่ไม่ดี

ผิด
คชา พาณิชย์วิภักดิ์
252 ซอยพิพัฒนาการ แยก 12 ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
023-413-5576
kacha2347_1@gmail.com
Facebook.com/Kachanarak
Line ID: 25786623
📌 คำแนะนำ: หัวเรื่องที่ดีไม่ควรใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็นมากจนเกินไป แต่ควรเขียนให้กระชับ เพื่อให้อ่านจับใจความได้ง่าย โดยข้อมูลที่ควรใส่ไว้ในหัวข้อ CV คือ ชื่อ ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลสำหรับติดต่อ และลิงก์ Linkedin เป็นต้น โดยที่อยู่ควรย่อไม่ให้ยาวจนเกินไป อีเมลควรเป็นอีเมลทางการสำหรับใช้สมัครงานโดยเฉพาะ

ส่วนรูปภาพใน CV วิศวกร ควรเป็นรูปที่ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และเป็นทางการ เพื่อให้เหมาะสำหรับตำแหน่งงานที่เป็นลักษณะของวิชาชีพที่ต้องอาศัยความชำนาญการด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะ

H2. ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในเรซูเม่ของนักศึกษาจบใหม่

ในพาร์ทของประสบการณ์การทำงาน ให้เขียนไล่ไปตั้งแต่ชื่อของบริษัท ตำแหน่งงาน และระยะเวลาทำงาน จากนั้นก็ใช้เครื่องหมายนำสายตาในการเขียนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อตำแหน่งงานนั้น ๆ ออกมาเป็นข้อ ๆ โดยประสบการณ์การทำงานในที่นี้อาจหมายถึงงานพาร์ททามที่ต้องใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัครด้วย ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างประสบการณ์ทำงานของวิศวกร

ประสบการณ์การทำงาน

Site Build Up
วิศวกรซอฟต์แวร์
สิงหาคม 2562 – สิงหาคม 2564
 • สร้างเว็บไซต์สำหรับลูกค้ารายย่อยที่เป็นร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของ และโรงแรม เป็นต้น
 • เขียนโค้ดเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า
 • คิดค้นตีมและปลั๊กอินบน WordPress

การศึกษา

ข้อมูลด้านการศึกษาสำหรับการสมัครงานด้านวิศวกรรมมักจะเป็นการศึกษาตามสาขาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากวิศวกรรมเป็นงานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ร่ำเรียนในวิชาชีพนี้มาโดยตรง ซึ่งก็จะเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยอย่างชื่อมหาวิทยาลัย ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษา หากจบปริญญาโทด้านวิศวกรรมและมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจ ก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นถึงทักษะเฉพาะของผู้สมัครงานเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างการเขียนหัวข้อการศึกษาใน CV

การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มีนาคม 2560

ทักษะสำหรับ CV วิศวกร

ทักษะในการทำงานที่มักจะถูกนำมาใส่ไว้ใน CV ก็คือทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ (hard skills) และทักษะในการเข้าสังคม (soft skills) ซึ่งเป็นทักษะที่นอกเหนือจากการศึกษาที่อาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับงานที่ต้องการสมัครบ้าง เช่น ต้องการสมัครเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์หรือวิศวกรข้อมูล แต่ไม่ได้เรียนจบด้านนี้มาโดยตรง แต่มีคุณสมบัติด้านทักษะในการทำงาน เนื่องจากได้เรียนรู้ด้วยตัวเองและเคยมีประสบการณ์ทำงานมาก่อน

และด้านล่างนี้คือทักษะสำหรับวิศวกรที่สามารถเลือกนำไปใส่ไว้ใน CV วิศวกรของคุณได้ตามความเหมาะสม

ทักษะเฉพาะทาง

 • การพัฒนาเว็บไซต์
 • การแก้ไขข้อบกพร่องบนเว็บไซต์ (debugging)
 • คณิตศาสตร์
 • ทักษะด้านงานเทคนิค
 • การบริหารและดูแลงาน
 • การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (machine learning)
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • PHP
 • โครงสร้างข้อมูล

ทักษะการเข้าสังคม

 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรอบคอบ
 • มีภาวะของการเป็นผู้นำ
 • จัดการเวลาได้ดี
 • มีความน่าเชื่อถือ
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • เป็นผู้ฟังที่ดี
 • สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี

ทักษะและผลงานโดยสรุป

หากเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ ก็จะเขียนออกมาในลักษณะของจุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective) แต่ถ้าเป็นวิศวกรที่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน ก็จะต้องเขียนออกมาเป็นสรุปเกี่ยวกับทักษะและงานผลงานในการทำงานของตัวเองออกมาสักประมาณ 4-5 บรรทัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคุณ และความตั้งใจที่อยากจะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทที่คุณกำลังสมัครงานเข้ามาด้วยจริง ๆ

ตัวอย่างที่ถูกต้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับบริษัทชั้นนำมาเป็นเวลา 3 ปี สามารถสร้างเว็บไซต์จาก WordPress ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงแบบอีคอมเมิร์ซ คิดค้นตีมและปลั๊กอินได้ด้วยตัวเอง พร้อมเขียนโค้ดสำหรับเว็บไซต์เพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า มีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์มาแล้วกว่า 100 เว็บไซต์ และสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากมายกว่า 4 ล้านบาท ต้องการที่จะร่วมกับ SSfotware เพื่อโอกาสในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานไอทีขององค์กรในฐานะผู้ฝึกอบรมด้วย
💡ตัวอย่างด้านบนเป็นการสรุปคร่าว ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาว่ามีทักษะในด้านใดบ้าง มีประสบการณ์มาเป็นเวลากี่ปีแล้ว และมีผลงานอะไรบ้างจากการทำงานที่ผ่านมา และยังพูดถึงจุดมุ่งหมายในการสมัครงานกับบริษัทด้วยว่าคืออะไร และจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทได้อย่างไรบ้าง
ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง
จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เคยเป็นติวเตอร์สอนทำเว็บไซต์ และทำงานสร้างเว็บไซต์มาเป็นเวลา 3 ปี สามารถนำประสบการณ์ที่มีมาสร้างประโยชน์ให้กับทางบริษัทได้ ด้วยการสอนลูกค้าทำเว็บไซต์ตั้งแต่แรกจนจบ
💡 ตัวอย่างด้านบนเป็นการกล่าวสรุปที่สั้น ห้วน และไม่ครอบคลุม เพราะไม่ได้พูดถึงทักษะด้านการทำงานของคุณอย่างเห็นได้ชัด ควรเน้นประสบการณ์มากกว่าสาขาที่เรียน หากมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว และควรพูดถึงผลงานที่เคยทำไว้ เพื่อดึงดู HR ให้เห็นถึงศักยภาพของคุณมากขึ้นด้วย

ส่วนเพิ่มเติม

นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนตัว และประสบการณ์ในการทำงาน การศึกษา และทักษะแล้ว ก็ยังสามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนเพิ่มเติมได้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคุณที่ครอบคลุมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษา สิ่งที่สนใจและมีความเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งไปรษณียบัตรที่เคยได้รับมาก่อนหน้านี้ด้วย และหากมีผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ ก็สามารถเพิ่มหัวข้อ และแนบ Reference ให้สำหรับผู้พิจารณา CV เพิ่มเติม เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเขารับรู้ได้ถึงศักยภาพรอบด้านของคุณ และยังโดดเด่นจาก CV ของคนอื่น ๆ ด้วย

ภาษา

ภาษาเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริษัทที่คุณต้องการเข้าทำงานด้วย มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ หรือเป็นเพื่อนร่วมงาน ที่ต้องทำงานร่วมกัน หากคุณมีความสามารถทางภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่สอง หรือภาษาที่สาม ก็ควรใส่เข้าไปใน CV วิศวกรของคุณด้วย และถ้ายิ่งมีคะแนนสอบวัดผลทางภาษา เช่น TOEFL หรือ IELTS สำหรับภาษาอังกฤษ หรือ JLPT สำหรับภาษาญี่ปุ่น ก็จะยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคุณมากยิ่งขึ้นด้วย

เคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ CV วิศวกร

เมื่อคุณได้จัดเตรียมข้อมูลไว้อย่างครอบคลุม เรียบเรียงเนื้อหาให้กระชับน่าอ่าน และวางรูปแบบไว้คร่าว ๆ แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะมาดูตามเช็คลิสต่อไปนี้ว่า มีข้อไหนที่ยังไม่ตรงตาม CV ของคุณอีกหรือไม่เพื่อทำการแก้ไข ให้ CV วิศวกรของคุณ มีความเพียบพร้อมมากที่สุด ก่อนจะนำไปใช้งานจริง

 • เลือกรูปแบบ CV วิศวกรที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานด้านวิศวกรที่คุณต้องการสมัคร ซึ่งหากเป็นงานด้านวิชาชีพที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ รูปแบบ CV ก็ควรเป็นแบบทางการเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้อ่านสามารถดูรูปแบบ CV ที่น่าสนใจได้ที่ตัวอย่างรูปแบบ CV
 • หากคุณมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่ต้องการสมัคร ก็ให้เน้นเกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านั้น เพื่อแสดงให้ผู้ที่พิจารณา CV เห็นว่าคุณมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นจริง ๆ แต่ถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์มากนัก ก็ให้เน้นเขียนเกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทักษะที่มีที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นแทน
 • ปรับ CV ให้เหมาะสำหรับตำแหน่งงานและบริษัทที่ต้องการร่วมงานด้วย ไม่ใช้ CV เดียวสำหรับการสมัครงานทั้งหมด เพราะไม่มีความเฉพาะเจาะจงหรือน่าสนใจมากพอ เนื่องจากไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่องานนั้น ๆ จริง ๆ และผู้อ่านสามารถรับรู้ได้
 • ก่อนจะส่ง CV ให้อ่านทบทวนอีกครั้งให้ดีก่อนส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีคำสะกดผิด

สรุปประเด็นสำคัญในการเขียน CV วิศวกร

 • CV ควรประกอบไปด้วยข้อมูลประวัติส่วนตัว, ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร, ข้อมูลติดต่อ, สรุปทักษะและผลงานในการทำงาน (professional summary), ประสบการณ์การทำงาน, การศึกษา, ทักษะ และส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ
 • สรุปทักษะและผลงาน เป็นการกล่าวถึงทักษะและผลงานที่คุณเคยทำไว้โดยสรุป เป็นส่วนที่จะดึงดูดให้ผู้พิจารณา CV อ่าน CV ของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ หากคุณสรุปให้เห็นถึงทักษะและความสามารถที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทได้จริง ๆ
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับ CV นอกจากที่จะต้องพูดถึงชื่อบริษัท ตำแหน่ง และระยะเวลาในการทำงานแล้ว ยังจะต้องพูดถึงหน้าที่การทำงานอย่างน้อย 3 ข้อ เพื่อแสดงให้เห็นถึงทักษะด้านการทำงานของคุณได้อย่างชัดเจน
 • ข้อมูลด้านการศึกษาให้ใส่ทั้งหมด ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ถ้ามี)
 • ควรเขียนถึงทักษะสำหรับการทำงาน (hard skill) และทักษะการเข้าสังคม (soft skill) ที่คุณมีด้วย
 • ใส่ส่วนเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อให้ CV ของคุณโดดเด่นจากผู้สมัครรายอื่น ๆ เช่น ทักษะด้านภาษา ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับ และผลงานวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ เป็นต้น

เขียน Cover letter ที่เหมาะกับเรซูเม่ของคุณ

นอกจากการเขียน CV แล้ว ก็มีเรซูเม่ที่เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำหรับใช้สมัครงานเหมือนกัน โดยเรซูเม่จะมีข้อมูลด้านการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และความสามารถโดยสังเขป ความยาวประมาณ 1-2 หน้า ส่วน CV มีความยาวมากกว่า ประมาณ 2-20 หน้า เนื่องจากมีข้อมูลเชิงลึกที่มากกว่า

เช่น ทักษะ ประสบการณ์การทำงานโดยละเอียด การศึกษา ส่วนเพิ่มเติม เช่น งานวิชาการที่เคยได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ เป็นต้น เพราะ CV มักถูกนำไปใช้ในการสมัครงานในตำแหน่งเชิงวิชาการหรือเป็นนักวิจัย ส่วนเรซูเม่สำหรับใช้ในการสมัครฝึกงานหรือทำงานกับบริษัทโดยทั่วไป ซึ่งคุณสามารถดูตัวอย่างเรซูเม่ ที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่แนบนี้

คำถามที่พบบ่อย

คีย์เวิร์ดที่สำคัญสำหรับ CV วิศวกรซอฟต์แวร์มีอะไรบ้าง?

คีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้พิจารณา CV สามารถเห็นถึงทักษะการทำงานบน CV ของคุณได้ง่ายขึ้น ได้แก่ ประสบการณ์ในการทำงาน (Experience), ทักษะในการทำงาน (Skills), การศึกษา (Education) โปรเจกต์ (Projects), ผลงาน (Achievements), ภาษา (Languages), ใบรับรอง, ใบประกาศนียบัตร (Certifications) Java, Python, C, C++, วิทยาศาสตร์ข้อมูล, AI และ การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) เป็นต้น

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ประเทศไทย) คืออะไร?

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมคือใบอนุญาตสำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ออกโดยสภาวิศวกร มีครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2505 สำหรับงานด้านวิศวกรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประวัติวิศวกร 

เขียนประวัติวิศวกร วิศวกร CV
ดาวน์โหลดเรซูเม่วิศวกร คู่มือการเขียนเรซูเม่วิศวกร

บทความที่คล้ายกัน