ตัวอย่าง CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ | CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ดีมีความสำคัญอย่างไร

คะแนนเฉลี่ยสำหรับเทมเพลตนี้

5.0
Rated 5.0 out of 5
จาก 2 ความคิดเห็นของลูกค้า

ในยุคที่มีการแข่งขันสูงในทุกๆด้าน รวมถึงการสมัครงาน การเขียน CV ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้จ้างงานมองเห็นความสามารถในตัวคุณ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งในวงการแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์มีหน้าที่คอยช่วยเหลือทันตแพทย์ ในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงการทำความสะอาดเครื่องอุปกรณ์ การเอกซเรย์ และงานต่างๆ ที่จะสามารถช่วยให้ทันตแพทย์สามารถทำงานให้สำเร็จไปได้ด้วยดี CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ดีจะทำให้เราสามารถหางานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  เพราะฉะนั้นหากเราต้องการที่สมัครงานในตำแหน่งนี้ เราก็ควรที่จะ มี  CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ดึงดูดและน่าสนใจ ถึงแม้ตำแหน่งงานผู้ช่วยทันตแพทย์จะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในวงการแพทย์ แต่ก็มีผู้ที่เรียนจบเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์มากเช่นกัน  เนื่องจากการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ใช้ระยะเวลาเรียนที่ไม่นาน ในแต่ละปีก็มีผู้จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเขียน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ดี ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราสามารถหาง่ายได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่าง CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

ชลธิชา รักสะอาด
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ
123 ซอยวงศสว่าง7 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
012-3456789
Chonticha123@gmail.com
Linkedin.com/chonticha123

ประสบการณ์งานทำงาน

ฟ.ฟันคลีนิค
ผู้ช่วยทันตแพทย์ระดับชำนาญการ 2562-2565

 • ช่วยเหลือและแนะนำผู้ป่วย ด้านการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและฟัน
 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคตามคำสั่งของทันตแพทย์ เช่น เทแบบพิมพ์ด้วยปูนพลาสเตอร์ เอ็กซเรย์ฟัน และผสมผงพิมพ์ปาก
 • ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการปฏิบัติงานบำบัดและรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับช่องปากและฟัน
 • จดบันทึกเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
 • เขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงานรวมทั้งสถิติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย
 • ควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ รวมถึงการเบิกจ่ายเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์
 • ช่วยเหลือ ดูแลและฝึกอบรบ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ พร้อมทั้งประเมิณผล

รักฟันคลีนิค
ผู้ช่วยทันตแพทย์ระดับปฎิบัติการ 2558-2562

 • จัดเตรียม และดูแลรักษาอุปกรณ์เครืองมือเครื่องใช้ทางทันตกรรมให้สะอาด ปลอดเชื้อ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องทันตกรรมและภายในคลีนิค
 • ช่วยเหลือทันตแพทย์ปฏิบัติงานด้านเทคนิคทันตกรรม เช่น เทแบบพิมพ์ด้วยปูนพลาสเตอร์ เอ็กซเรย์ฟัน และ ผสมผงพิมพ์ปาก

ทักษะทางด้านภาษา

 • ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดีมาก
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี

ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

 • Microsoft word, excel, outlook

ประวัติการศึกษา

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  2557-2558
 • มัธยมศักษาตอนต้นและตอนปลาย
  โรงเรียนบ้านหนองกล้า
  2551-2557

ใบประกาศนียบัตร

 • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ทันตแพทยสภา

อัตราจ้างและเงินเดือนผู้ช่วยทันตแพทย์

ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์มีอัตราการจ้างงานสูงและมีฐานเงินเดือนที่แตกต่างกันไป ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่มี โดยเงินเดือนเริ่มต้น 10,000-20,000 บาท ยังไม่รวม OT และสวัสดิการอื่นๆ โดยจะแบ่งออกเป็นเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 • ระดับปฎิบัติงาน
 • ระดับชำนาญการ
 • ระดับชำนาญการพิเศษ

วิธีการเขียน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

สำหรับวิธีการเขียน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์นั้น จำเป็นต้องจัดการเนื้อหาที่ครอบคลุมครบถ้วนดูเรียบร้อย สะอาดตาเมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยใช้คำที่กระชับ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์โดยทั่วไปจะมีข้อมูลดังนี้

 • ประวัติส่วนตัวพร้อมทั้งข้อมูลติดต่อในหลายๆช่องทางที่สามารถติดต่อได้
 • ระบุตำแหน่งที่ต้องการจะสมัคร
 • ประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการสมัครและประสบการณ์อื่นๆ เพื่อประกอบพิจารณา
 • ประวัติทางการศึกษาและการอบรมต่างๆ
 • ทักษะทางด้านคอมพิเตอร์
 • ทักษะทางภาษา
 • อื่นๆ ที่สามารถใช้ในการประกอบพิจารณาการสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ได้ เช่น รางวัลที่เคยได้รับ ใบประกาศนียบัตรต่างๆ

การจัดรูปแบบของ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

 • เลือกใช้แบบมาตรฐานและอ่านง่าย เช่น Arial, Calibri หรือ Times new roman
 • เลือกใช้ขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป (ขนาด 12-14)
 • เลือกใช้ตัวหนาสำหรับหัวข้อย่อยต่างๆ
 • เลือกใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เรียบง่ายและไม่รู้รกจนเกินไป
 • จัดรูปแบบหน้ากระดาษและแบ่งสัดส่วนใน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น

รูปแบบและโครงสร้าง

สำหรับรูปแบบและโครงสร้างของ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์โดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็นรูปแบบหลักๆ 3 รูปแบบดังนี้

 • Reverse chronological เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รวมไปถึงนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติการทำงาน โดยจะเริ่มเขียนจากปัจจุบันไปอดีต เรียงไปตามลำดับของเวลา เช่น ประวัติการศึกษาเริ่มจากระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และมัธยม หรือประวัติการทำงานโดยเริ่มจากประวัติการทำงานล่าสุด
 • Functional เป็นรูปแบบของ CV ที่เหมาะสำหรับหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานอาชีพหรือเรียนมาไม่ตรงตามตำแหน่งงานที่จะสมัคร แต่มีทักษะความสามารถที่จะทำงานเหล่านั้นได้ CV รูปแบบนี้จะนำเสนอทักษะการทำงานที่เรามี เพื่อให้ผู้จ้างตัดสินใจแทนที่จะไปสนใจกับวุฒิการศึกษา
 • Combination CV ในรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ผสมกันระหว่าง Reverse chronological และ Functional กล่าวคือคุณต้องการจะเขียน CV เพื่อนำเสนอทักษะการทำงานและวุฒิการศึกษาของคุณ โดยจะเขียนประวัติการทำงานเรียงจากปัจจุบันไปอดีต

สำหรับ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์นั้น สามารถเขียนได้ทั้ง 3 รูปแบบข้างต้นที่กล่าวมานี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนเป็นนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่จบไม่ตรงสายงานที่สมัครแต่มีทักษะความสามารถ หรือผู้ที่เรียนจบโดยตรงเกี่ยวกับผู้ช่วยทันตแพทย์และยังมีประวัติและประสบการณ์การทำงานที่ดี

การเขียนข้อมูลในการติดต่อสำหรับCV ผู้ช่วยทันตแพทย์

สำหรับการเขียน CVผู้ช่วยทันตแพทย์นั้นจะต้องเริ่มด้วยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อ ที่ดูง่าย กระชับ และถูกต้อง เพื่อให้ทางผู้อ่านเข้าใจและติดต่อเราได้ง่าย ทั้งนี้ทั้งนั้นการเริ่มต้นการเขียนที่ดี อ่านง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อยยังสื่อให้เห็นว่าเรามีความเป็นระเบียบ ละเอียดรอบคอบ หากข้อมูลเริ่มต้นของ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์นั้น ดูไม่เป็นระเบียบ อ่านยากแล้วนั้น อาจส่งผลผู้ว่าจ้างไม่สนใจที่จะเรียกเราไปสัมภาษณ์งานก็เป็นได้

ตัวอย่างการเขียนข้อมูลการติดต่อที่ดี
ชลธิชา รักสะอาด
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ
123 ซอยวงศสว่าง7 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
012-3456789
Chonticha123@gmail.com
Linkedin.com/chonticha123

เขียนได้กระชับ เว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง อ่านง่าย มีข้อมูลการติดต่อที่ชัดเจนหลายช่องทาง และโดยทั่วไปการสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ในประเทศไทยจำเป็นต้องมีรูปใน CV และจะต้องเป็นรูปที่เป็นทางการถ่ายหน้าตรง ประมาณ 1.5-2 นิ้วเท่านั้น

ตัวอย่างการเขียนข้อมูลการติดต่อที่ไม่ดี
ชื่อ ชลธิชา นามสกุล รักสะอาด
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร:ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ
ที่อยู่ปัจจุบัน: 123 ซอยวงศสว่าง7 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เบอร์โทรศัพท์:012-3456789
อิเมล์: Chonticha123@gmail.com
ลิงค์อิน: Linkedin.com/chonticha123

เขียนยาวเกินไปใช้คำที่ไม่จะเป็นทำให้ดูรก  ใช้รูปถ่ายที่ไม่เป็นทางการ หรือขนาดของรูปใหญหรือเล็กเกินไป

วิธีอธิบายประสบการณ์การทำงานของคุณ

สำหรับการเขียน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์นั้นเราจะต้องเขียนอธิบายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเรา เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้ทราบถึงทักษะ ความรู้ความสามารถในตัวเรา ว่าเหมาะกับตำแหน่งงานผู้ช่วยทันตแพทย์ที่เราสมัครไป

ถูกต้อง
ประสบการณ์งานทำงาน

ฟ.ฟันคลีนิค
ผู้ช่วยทันตแพทย์ระดับชำนาญการ 2562-2565

 • ช่วยเหลือและแนะนำผู้ป่วย ด้านการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากและฟัน
 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคตามคำสั่งของทันตแพทย์ เช่น เทแบบพิมพ์ด้วยปูนพลาสเตอร์ เอ็กซเรย์ฟันและ ผสมผงพิมพ์ปาก
 • ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับช่องปากและฟัน
 • จดบันทึกเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน
 • เขียนรายงานสรุปการปฏิบัติงานรวมทั้งสถิติการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย
 • ควบคุมดูแลรักษา รวมถึงการเบิกจ่ายเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ
 • ช่วยเหลือ ดูแลและฝึกอบรบ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ พร้อมทั้งประเมิณผล

รักฟันคลีนิค
ผู้ช่วยทันตแพทย์ระดับปฎิบัติการ 2558-2562

 • จัดเตรียม และดูแลรักษาอุปกรณ์เครืองมือเครื่องใช้ทางทันตกรรมให้สะอาด ปลอดเชื้อ และพร้อมใช้งาน
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องทันตกรรมและภายในคลีนิค
 • ช่วยเหลือทันตแพทย์ปฏิบัติงานด้านเทคนิคทันตกรรม เช่น เทแบบพิมพ์ด้วยปูนพลาสเตอร์ เอ็กซเรย์ฟัน และ ผสมผงพิมพ์ปาก

ถ้าไม่มีประสบการณ์

หากคุณเพิ่งจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน สามารถเขียนอธิบายรายละเอียด เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษที่คุณทำในระหว่างเรียน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างรู้จักคุณมากขึ้น

การเขียนประวัติการศึกษาใน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

สำหรับการเขียนข้อมูลการศึกษาใน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ของคุณ จะต้องเริ่มจากข้อมูลการศึกษาล่าสุดก่อนเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นระดับการศึกษาสูงสุดของคุณเป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากสาขาที่เรียน ชื่อสถาบันหรือชื่อมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา และ เดือน ปีที่เริ่มเรียนและ เดือน ปีที่จบการศึกษา

ข้อมูลการศึกษาไม่จำเป็นต้องเป็นการศึกษาในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่เป็นคอร์สระยาวสั้นหรือระยะยาวเสมอไป หากเรามีใบประกาศนิยบัตรเกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆ ก็สามารถใส่ข้อมูลในส่วนนี้ไปได้เช่นกัน เพื่อให้ผู้จ้างตระหนักถึงความรู้ความสามารถของผู้สมัคร เช่น

ตัวอย่างการเขียนประวัติการศึกษา

ถูกต้อง
ประวัติการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
มีนาคม 2557- พฤษภาคม 2558

มัธยมศักษาตอนต้นและตอนปลาย
โรงเรียนบ้านหนองกล้า
พฤษภาคม 2551- กุมภาพันธ์2557

ทักษะที่ควรมีสำหรับการเขียน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

หากคุณต้องการให้ CVผู้ช่วยทันตแพทย์มีความหน้าสนใจและดึงดูดผู้ว่าจ้าง คุณจำเป็นต้องระบุทักษะในด้านต่างๆที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน ด้านเทคนิค ด้านภาษา ด้านคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ทักษะการทำงานเป็นทีมลงใน CVผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมองเห็นความสามารถในตัวคุณ ทำให้คุณมีโอกาศได้งานมากขึ้น

ตัวอย่างทักษะความรู้ความสามารถ

 • มีทักษะและความรู้ความชำนาญในการใช้ ดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และความสามารถทางด้านเทคนิคและการปฎิบัติการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • เป็นผู้ฟังที่ดีฟัง
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
 • มีความเป็นมืออาชีพของผู้ช่วยทันตแพทย์
 • สามารถปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ทีทักษะในการบริหารจัดการ
 • ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

สรุปการเขียน CVผู้ช่วยทันตแพทย์อย่างมืออาชีพ

กล่าวโดยสรุปแล้วการที่เราจะเขียน CVผู้ช่วยทันตแพทย์ให้ถูกต้อง น่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพนั้น ควรจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้

 • ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำหรับการติดต่อที่สามารถติดต่อได้จริง
 • ประสบการณ์งานเรียงปัจจุบันไปอดีต
 • ทักษะทางด้านภาษา คอมพิวเตอร์ ทักษะทางด้านปฏิบัติหรือทักษะทางด้านเทคนิคต่างๆ
 • วุฒิการศึกษาและใบประกาศนียบัตรต่างๆ
 • การเลือกใช้รูปแบบและโครงสร้างของ CVผู้ช่วยทันตแพทย์ที่เหมาะสมกับตัวเอง
 • เขียนให้เข้าใจง่าย กระชับแต่มีข้อมูลครบถ้วน
 • การจัดรูปแบบของCVผู้ช่วยทันตแพทย์อ่านง่าย ตัวหนังสือไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป

ส่วนเพิ่มเติมสำหรับ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

สำหรับในส่วนของข้อมูลอื่นๆที่ต้องการจะใส่ลงไปใน CVผู้ช่วยทันตแพทย์นั้น เราสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลอ้างอิง หรืองานอดิเรกเพื่อให้ผู้ว่าจ้างรู้จักเรามากขึ้นได้อีกด้วย

ทักษะทางด้านภาษา

ทักษะทางด้านภาษาก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญในการทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชาวต่างชาติมาพักอาศัยอยู่ระยะยาวหรือมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงหลีกเลี่ยงเลี่ยงไม่ได้เลยว่าชาวต่างชาติเหล่านี้จะต้องมาใช้บริการทางด้านทันตกรรมอย่างแน่นอน สำหรับบางคลีนิคอาจต้องการผู้ช่วยทันตแพทย์ที่มีความสามารถด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน โดยวัดจากคะแนนสอบวัดระดับของภาษานั้นๆ การที่คุณมีทักษะทางด้านภาษาจะทำให้คุณสามาารถหางาน ผู้ช่วยทันตแพทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังสามารถเพิ่มเงินเดือนได้อีกด้วย

สรุป: การเขียน CV ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์

สำหรับการเขียน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั้น จะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุมและเข้าใจง่าย มีรูปแบบที่ดูง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป และต้องไม่ยาวหรือข้อมูลเยอะจนเกินความจำเป็นเพราะจะทำให้ผู้อ่านไม่อยากอ่าน CV ของเรา สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องมีใน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์คือ

 • ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อในหลายๆช่องทาง
 • ข้อมูลการศึกษาต่างๆ รวมไปถึงใบประกาศนิยบัตรและการอบรมต่างๆ
 • ทักษะส่วนตัวที่เหมาะกับหน้าที่ ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ หากไม่มีประสบการณ์การทำงาน สามารถใส่กิจกรรมต่างๆ ที่เราทำระหว่างเรียนลงไปได้
 • ทักษะทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์
 • ทักษะอื่นๆ ถ้ามี

จดหมายปะหน้าช่วยเสริมCVผู้ช่วยทันตแพทย์

นอกจากการสมัครจะต้องมี CV ผู้ช่วยทันตแพทย์แล้ว เอกสารอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม้แพ้กันในการสมัครงานคือ จดหมายปะหน้าหรือ Cover Latter เพื่อให้ทางบริษัทที่เราสมัครงานเห็นถึงความตั้งใขของเราว่าต้องการร่วมกับทางบริษัทหรือคลีนิคนั้นๆจริงๆ โดยเนื้อหาในจดหมายปะหน้า จะต้องกระชับ อ่านง่าย ไม่วกไปวนมา และไม่ควรจะเกิน 1 หน้า เขียนอธิบายคร่าวๆ ว่าต้องการจะสมัครงานในตำแหน่งอะไร รู้มาจากไหนว่ามีการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งนี้  เราเหมาะสมกับตำแหน่งในบริษัทนี้อย่างไร ทำไมถึงอย่างทำงานกับทางบริษัทนั้นๆ และสุดท้ายอย่าลืมเขียนแสดงความขอบคุณกับทางบริษัทที่จะพิจารณาเราเข้าสัมภาษณ์หรือเข้าทำงานด้วย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเขียน CVผู้ช่วยทันตแพทย์

ถาม: ต้องเขียน CVผู้ช่วยทันตแพทย์อย่างไร ให้ดูเป็นมืออาชีพ

ตอบ: สำหรับ CVผู้ช่วยทันตแพทย์นั้นควรจะต้อง มีข้อมูลครบถ้วนส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลด้านประสบการณ์การทำงานที่ไม่สั้นหรือไม่ยาวเกินไป อาจจะเขียนเป็นลิสต์เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น และควรใช้คำที่เป็นทางการ มีการจัดหน้ากระดาษที่สวยงาม

ถาม: CVผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ดีควรจะต้องมีความยาวเท่าไหร่

ตอบ: สำหรับจำนวนหน้าของ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์นั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน หรือทักษะที่ดี หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ อาจจะความยาวประมาณหนึ่งหน้าแต่หากเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์อาจจะต้องมีถึง 2-3 หน้าก็เป็นได้

บทความที่คล้ายกัน