ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (“T&C”)

เว็บไซต์นี้ Great Ponton Limited เป็นเจ้าของและดำเนินการ ซึ่งจดทะเบียนกับ Irish Trade and Companies Registry ภายใต้หมายเลขบริษัท 644795 โดยมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Ireland (**“Resumedone”** **“เรา”** หรือ **“พวกเรา”**) คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ contact@resumedone.io

1. วัตถุประสงค์

Resumedone ให้คุณเข้าถึงฐานข้อมูลของเนื้อหาต่างๆ ในฐานะสมาชิก (รวมถึงเรซูเม่ จดหมายสมัครงาน และคำแนะนำ) ที่สามารถเข้าถึงได้ที่ www.resumedone.co (**“เว็บไซต์”**) ซึ่งคุณในฐานะสมาชิกสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยใช้เครื่องมือสร้างเอกสารเพื่อสร้างเอกสารส่วนตัวซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้ตามสะดวก ตามความต้องการเฉพาะของคุณหรือจัดเก็บในพื้นที่ลูกค้าของคุณ (ขึ้นอยู่กับการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่เกี่ยวข้อง)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์และบริการของคุณ โดยการใช้เว็บไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้โดยปราศจากเงื่อนไข

ในการเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ คุณต้องทำเครื่องหมายในช่องและยืนยันว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว ซึ่งเป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Resumedone

โปรดอ่านเนื้อหาต่อไปนี้อย่างรอบคอบ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ เราอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยโพสต์เวอร์ชันที่อัปเดตลงในหน้าเว็บนี้และแจ้งให้คุณทราบก่อนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขจะมีผล

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เราอาจปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการออกแบบเว็บไซต์ของเราตลอดจนบริการหรือเนื้อหาบางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. คำจำกัดความ

ในเอกสารฉบับนี้

**“บัญชี”** หมายถึง บัญชีที่คุณต้องสร้างเพื่อเป็นสมาชิกและเข้าถึงบริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์

**“กฎหมายที่ใช้บังคับ”** ตามความหมายที่ระบุไว้ในข้อที่ 14

**“พื้นที่ลูกค้า”** หมายถึง พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่เฉพาะของคุณ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงบริการและจัดเก็บเนื้อหาของคุณได้

**“เครื่องมือสร้างเอกสาร”** หมายถึง ฟังก์ชันที่ช่วยให้สมาชิกสามารถป้อนข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงเรซูเม่ ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษา) และสร้างเนื้อหาบางส่วนในแบบของคุณ (โดยเฉพาะเรซูเม่และจดหมายสมัครงาน) (**“เอกสารส่วนตัว ”**) ซึ่งสามารถเก็บไว้ในพื้นที่ลูกค้าของสมาชิกได้

**“สมาชิก”** หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีบัญชีอยู่บนเว็บไซต์

**“เนื้อหา”** หมายถึง เทมเพลตเรซูเม่ เทมเพลตจดหมายสมัครงาน คำแนะนำและเอกสารอื่นๆ ที่มีให้สำหรับสมาชิกบนเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวด้วยเครื่องมือสร้างเอกสารหรือไม่ก็ตาม

**“บริการ”** หมายถึง ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา คุณสมบัติ เทคโนโลยีหรือฟังก์ชันทั้งหมดที่จัดส่งโดยเราผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา เครื่องมือสร้างเอกสารและการจัดเก็บเนื้อหา

**“การสมัคร”** มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 6

**“การจัดเก็บ”** และ **“จัดเก็บ”** หมายถึง บริการจัดเก็บเนื้อหาบนเว็บไซต์

3. การเปิดบัญชี

A. เงื่อนไข

**คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป** คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะใช้บริการของเราได้ ซึ่งคุณต้องรับรอง หากมี เมื่อเปิดบัญชี

**หากมี คุณต้องมีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัทที่คุณเป็นตัวแทน** คุณยืนยันว่าคุณมีอำนาจในการลงนามผูกพันธุรกิจหรือนิติบุคคลใดๆ ที่คุณใช้บริการในนามของคุณ และธุรกิจหรือนิติบุคคลนั้นยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

B. การสร้างบัญชี

เว็บไซต์อนุญาตให้สมาชิกลงทะเบียนและเข้าถึงบริการได้ คุณไม่สามารถดูเนื้อหาได้หากคุณไม่ได้ลงทะเบียน หรือไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือสร้างเอกสารหรือบริการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ได้เปิดบัญชีและเป็นสมาชิกก่อน

ในการสร้างบัญชีของคุณ คุณต้องกรอกข้อมูลในช่องที่จำเป็นในแบบฟอร์มการลงทะเบียน (โดยให้ชื่อ นามสกุล และอีเมลของคุณ) แล้วเราจะส่งรหัสผ่านให้คุณทางอีเมล คุณต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งอธิบายแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลออนไลน์ของเรา และตัวเลือกที่คุณสามารถทำได้เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมและใช้งานข้อมูลของคุณบนเว็บไซต์นี้

C. ความถูกต้องของข้อมูลบัญชี

คุณรับประกันว่าบัญชีของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง และคุณจะอัปเดตตามความจำเป็น หากเราเชื่อว่ารายละเอียดไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการใดๆ และยุติหรือระงับบัญชีของคุณ

รหัสผ่าน

คุณรับประกันว่าบัญชีของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง และคุณจะอัปเดตตามความจำเป็น หากเราเชื่อว่ารายละเอียดไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการใดๆ และยุติหรือระงับบัญชีของคุณ

4. บริการ

เว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราให้บริการ ในฐานะสมาชิก:

คุณสามารถสร้างพื้นที่ลูกค้าบนเว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหา สร้างเอกสารส่วนตัวโดยใช้เครื่องมือสร้างเอกสารและจัดเก็บเอกสารนั้น

คุณจะสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนกับ Resumedone ทางอีเมลและแชทได้

5. กฏระเบียบของสมาชิกบนเว็บไซต์

มีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ใช้กับสมาชิก เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับดังต่อไปนี้

  • จะไม่ละเมิดสิทธิ์และภาพของ Resumedone และบริษัทในเครือ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา
  • จะไม่ละเมิดสิทธิ์และภาพของบุคคลที่ถือสิทธิ์ต่างๆ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา
  • จะไม่เปิดบัญชีในนามของบุคคลอื่นนอกจากตัวคุณเอง
  • จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือองค์ประกอบอื่นใดที่มีแนวโน้มว่าจะรบกวนการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์ หรือวัตถุที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเสียหาย แทรกแซง สกัดกั้น หรือยึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และ
  • โดยทั่วไป จะไม่ดำเนินการในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

6. การชำระค่าธรรมเนียม

ในการเข้าถึงบริการ คุณต้องชำระเงินค่าสมัครรายเดือนสำหรับบริการ (“การสมัคร”) หรือเฉพาะจำนวนเงินของข้อเสนอการทดลองใช้งานตามที่อธิบายไว้บนเว็บไซต์ ราคาของการสมัครระบุไว้บนเว็บไซต์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว) และคำนึงถึงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ชำระเงินค่าสมัคร

การสมัครใช้บริการใดๆ จะดำเนินต่อไปโดยไม่มีกำหนดจากวันที่สมัคร การสมัครสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

Resumedone ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินของการสมัครและข้อเสนอการทดลองใช้งานใดๆ คุณจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างน้อย 10 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร และคุณจะมีอิสระที่จะไม่ต่ออายุการสมัครของคุณ

ค่าธรรมเนียมการสมัครและข้อเสนอการทดลองใช้งานจะต้องชำระล่วงหน้า และจะถูกหักโดยอัตโนมัติตามวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ในกรณีที่ไม่ชำระเงิน Resumedone จะแสดงการชำระเงินอีกครั้ง และในกรณีที่ไม่ชำระเงินเพิ่มเติม จะสามารถยุติบริการได้ทันทีโดยไม่มีการชดเชย แต่ไม่กระทบต่อสิทธิในการเรียกร้องการชำระเงินจากคุณสำหรับจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระและการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่ Resumedone ประสบอันเป็นผลมาจากการไม่ชำระเงินดังกล่าว

7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

A สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาเว็บไซต์

ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ (รวมถึงเครื่องมือสร้างเอกสารและพื้นที่ลูกค้า) เนื้อหาและเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ รวมถึงลิขสิทธิ์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า รูปภาพ ข้อความ ภาพประกอบ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ไฟล์ข้อมูล ไฟล์โปรแกรมและรหัส ตลอดจนการเลือก การประสานงานและการจัดการเอกสารดังกล่าว (ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน) ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและกฎหมายเครื่องหมายการค้า (“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้เป็นของเราหรือเป็นของบุคคลภายนอกที่อนุญาตให้เราใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามทำซ้ำ คัดลอก แก้ไขหรือจัดการเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์โดยเด็ดขาด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ห้ามมิให้ใช้หรือใช้งานสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในทางที่ผิด ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการเป็นสมาชิก ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (โปรดดูด้านล่าง) และเฉพาะเท่าที่สามารถทำได้ Resumedone ให้สิทธิ์การอนุญาตแก่คุณแบบไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ ส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนได้ เพื่อใช้เว็บไซต์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั่วโลก สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและส่วนตัวเท่านั้น บนพื้นฐานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การอนุญาตที่มอบให้คุณจะยุติลงเมื่อคุณสิ้นสุดการเป็นสมาชิกและ/หรือในกรณีที่มีการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการอย่างไม่เหมาะสม

เวอร์ชันใหม่ การอัปเดต หรือการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Resumedone ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การใช้เว็บไซต์และการเข้าถึงเนื้อหาที่อนุญาตให้คุณทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือเพื่อโอน ขาย ให้เช่าหรือให้ยืม บางส่วนหรือทั้งหมด หรือเพื่อให้พร้อมใช้งาน นอกเหนือจากตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งเนื้อหาของเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหา

Resumedone และบริษัทในเครือไม่เรียกร้องสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ สำหรับคุณ บุคคลภายนอกหรือบริษัทเอง ไม่ว่าในกรณีใด

B การใช้เนื้อหาของคุณ

คุณรักษาสิทธิ์ในข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลบัญชี เรซูเม่ ประวัติอาชีพ ประวัติการศึกษา บทวิจารณ์ คำตอบ รายการโปรไฟล์ โพสต์ คำถาม ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณให้ (“เนื้อหาของคุณ”) โดยการส่ง อัปโหลด โพสต์หรือแสดงเนื้อหาดังกล่าว แสดงว่าคุณให้สิทธิ์เราใช้งานทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะ และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ (พร้อมสิทธิ์ในการอนุญาตช่วง) เพื่อใช้ ดำเนินการ คัดลอก ผลิตซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง และแจกจ่ายเนื้อหาของคุณในสื่อใดๆ หรือทั้งหมด หรือผ่านช่องทางการเผยแพร่ใดๆ (ที่รู้จักกันในปัจจุบันหรือที่พัฒนาขึ้นในภายหลัง) โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่บังคับใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณรับประกันว่าเนื้อหาของคุณไม่ใช่และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และคุณมีสิทธิ์ อิทธิพล และอำนาจที่จำเป็นทั้งหมดในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณเกี่ยวกับเนื้อหาของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

หากคุณเชื่อว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกละเมิด โปรดติดต่อเรา

คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้เนื้อหาของคุณและผลที่ตามมา รวมถึงผลที่ตามมาของการใช้เนื้อหาของคุณโดยผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอก เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการใช้เนื้อหาของคุณ หรือการใช้เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ส่งหรือโพสต์โดยสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชมรายอื่น

บริการโพสต์เรซูเม่ของ Resumedone ช่วยอำนวยความสะดวกในการโพสต์เนื้อหาของคุณและเอกสารส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์สมัครงานต่างๆ ของบุคคลภายนอก ด้วยการร้องขอและความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ คุณยอมรับว่า Resumedone อาจใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางเว็บที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวสำหรับคุณหากคุณสมัครใช้บริการนี้ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าการใช้ถ้อยคำและการตีความข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการโพสต์เรซูเม่จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Resumedone แต่เพียงผู้เดียว และ Resumedone จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใดๆ ที่รวม ไม่รวม หรือถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับคุณด้วยคำพูด คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าคุณจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่และรับผิดเองต่อผลที่ตามมาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการโพสต์เรซูเม่ของคุณ

8. บทบาทของ Resumedone/ การจำกัดความรับผิด

Resumedone ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการและเนื้อหาในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรืออย่างอื่น หรือเว็บไซต์จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และ Resumedone ไม่มีส่วนรับผิดหรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาดังกล่าว หากกฎหมายที่ใช้บังคับไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมด การยกเว้นข้างต้นจะมีผลกับคุณเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตเท่านั้น

การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์ บริการ เนื้อหาและข้อมูลอื่นๆ ซอฟต์แวร์ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และเนื้อหาอื่นๆ ในเว็บไซต์มีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ Resumedone ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด

Resumedone ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิดหรืออย่างอื่น และไม่ยอมรับความรับผิดใดๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (ทางตรง ทางอ้อม เป็นการลงโทษ เป็นผลกระทบหรืออื่นๆ ) อันเป็นผลมาจากการใช้หรือการใช้งานในทางที่ผิดของเว็บไซต์ บริการหรือเนื้อหาโดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานในการเรียกร้องความรับผิด หากกฎหมายที่ใช้บังคับไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดทั้งหมดหรือบางส่วนข้างต้นกับคุณ ข้อจำกัดจะมีผลกับคุณเฉพาะในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตเท่านั้น

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการฉ้อโกง

นโยบายการยกเลิก – การระงับบัญชี ข้อจำกัดการเข้าถึงและการยุติ

คุณสามารถยุติความสัมพันธ์ตามสัญญากับ Resumedone และยกเลิกการสมัครของคุณได้ตลอดเวลา โดยปิดบัญชีของคุณในพื้นที่ลูกค้าของคุณ หรือโดยแจ้งทีมบริการลูกค้าของเราที่นี่ การยกเลิกจะมีผลทันทีและการสมัครของคุณจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับจำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการสมัครที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาหลังการยกเลิกบัญชีของคุณ

หากคุณละเมิดข้อผูกพันของคุณตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือหากเรามีเหตุผลที่แท้จริงที่เชื่อได้ว่าการรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของ Resumedone สมาชิกของ Resumedone หรือบุคคลภายนอกนั้นมีความเสี่ยง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่มีผลผูกพันคุณและ Resumedone ทันที และปิดบัญชีของคุณ

คุณจะได้รับแจ้งถึงมาตรการดังกล่าวเพื่อให้คุณสามารถตอบกลับได้เมื่อมีความจำเป็น Resumedone จะตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าจะยกเลิกมาตรการที่วางไว้หรือไม่

10. ข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วน ในการใช้เว็บไซต์และการลงทะเบียนเป็นสมาชิก คุณรับทราบและยอมรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

11. การดำเนินการ ความพร้อมใช้งานและฟังก์ชันของแพลตฟอร์ม

เราจะพยายามให้มากที่สุดเพื่อรักษาการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงเว็บไซต์หรือการใช้คุณสมบัติบางอย่างอาจถูกระงับหรือหยุดชะงักโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากการบำรุงรักษาทางเทคนิค การย้ายข้อมูล หรือการอัปเดต หรือเนื่องจากสภาพขัดข้องหรือข้อจำกัดที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหรือด้วยเหตุผลทางเทคนิคอื่นๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือคุณสมบัติทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

12. ไฮเปอร์ลิงก์

เว็บไซต์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น โดยการรวมลิงก์เหล่านี้ เราไม่ได้รับรองเนื้อหาบนเว็บไซต์เหล่านั้นหรือบอกเป็นนัยถึงการเชื่อมโยงใดๆ กับผู้ให้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้น

13. การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเอกสารที่รวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิงแสดงข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Resumedone ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และบริการของคุณ

Resumedone อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและเชิงพาณิชย์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเผยแพร่บนเว็บไซต์โดยระบุวันที่มีผลบังคับใช้ และคุณจะได้รับแจ้งจาก Resumedone ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล

นโยบายการคืนเงินและสิทธิ์ในการถอน

ไม่อนุญาตให้มีการขอคืนเงินสำหรับการสมัคร หากได้รับหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสิบสี่ (14) วันนับจากการสมัครใช้บริการครั้งแรก

การขอคืนเงินทั้งหมดก่อนหมดอายุสิบสี่ (14) วันสามารถทำได้ทางโทรศัพท์หรืออีเมลผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะตอบคุณภายใน 48 ชั่วโมง และจะดำเนินการคืนเงินภายใน 72 ชั่วโมง

15. กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของอังกฤษและเวลส์ โดยไม่กระทบต่อการใช้กฎเกณฑ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ (i) หลักการทั่วไปของความขัดแย้งของกฎหมาย และ (ii) กฎของนโยบายสาธารณะที่คุ้มครองผู้บริโภคของประเทศที่คุณเข้าถึงบริการได้ (**“กฎหมายที่ใช้บังคับ”**)

หากข้อพิพาทไม่สามารถระงับได้ด้วยการไกล่เกลี่ย คุณยินยอมที่จะยื่นข้อพิพาททั้งหมดไปยังเขตอำนาจศาลของอังกฤษและเวลส์

Resumedone จะยังคงมีสิทธิ์นำกระบวนการพิจารณาขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อพิพาทในศาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หรือในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลใช้ในระหว่างการค้าหรืออาชีพของคุณในประเทศของสถานประกอบการหลักของคุณ

16. วันที่มีผลบังคับใช้

10/07/19

Need help with essay writing for a variety of reasons. First, students are often running out of time. Perhaps you started writing the assignment, but aren’t quite sure what to do. Maybe you’re anxious about the topic and cannot decide how to begin. There could be many more things you have to complete, order case study help which implies it’s difficult to find the time necessary to complete the assignment. Whatever the reason you have, help with essay writing is readily available online to help make the process easier.