CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ | ตัวอย่าง และทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

คะแนนเฉลี่ยสำหรับเทมเพลตนี้

อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการสูง แต่เป็นที่รู้จักน้อยในไทย เพราะหากพูดถึงอาชีพสายการแพทย์แล้ว คนส่วนใหญ่มักนึกถึงแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร น้อยคนนักที่จะนึกถึงผู้ช่วยและบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาลหรือคลินิก แต่หากมองดีๆ แล้ว คุณจะพบว่าผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากอาชีพหนึ่ง เพราะไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาด้านการแพทย์ที่ต้องเรียนถึง 6 ปี และยังมีรายได้ที่สูสีกับข้าราชการหรือพนักงานบริษัทอีกด้วย

แต่เนื่องจากเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก การเขียน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์อาจทำได้ยาก เพราะมีตัวอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจชี้ว่าประเทศไทยมีคลินิกทันตกรรมกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละแห่งก็ต้องการทั้งทันตแพทย์ และผู้ช่วยจำนวนมาก ดังนั้น อาชีพนี้จึงเป็นทางเลือกใหม่ของใครหลายๆ คนที่อยากทำงานสายการแพทย์แต่ประสบปัญหาด้านการศึกษา หรือการเงิน และไม่สามารถคว้าใบปริญญาทางการแพทย์มาได้

เพราะฉะนั้น เราจะมาดูวิธีการเขียน CV ของผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ถูกต้องและเหมาะสมไปพร้อมๆ กัน ทุกคนจะได้รู้จักกับส่วนประกอบและรูปแบบต่างๆ รวมถึงทักษะที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งสามารถดูได้ตามตัวอย่าง CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ด้านล่างนี้

ตัวอย่าง CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

พรประภา เสน่ห์วงศ์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

123/4 ซอยอารีย์ 5

แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

081-234-5678

sphornprapha@gmail.com

Linkedin.com/in/phornpraphasanewong

สรุปทักษะและผลงาน

จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูงจากโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ช่วยเหลือทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิก ทั้งงานปฏิบัติการ สารสนเทศ ให้ทันตศึกษากับผู้ป่วย และงานวิชาการอื่นๆ เป็นเวลา 3 ปี มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หลอดดูดน้ำลาย เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า และเครื่องเอกซเรย์ฟัน อีกทั้งยังเป็นอาสาสมัครให้ความรู้ด้านการดูแลช่องปากกับโรงเรียนประถมของชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ

ประสบการณ์การทำงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2562

 • พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2562
 • ทำความสะอาดฟัน และปฏิบัติการเครื่องเอกซเรย์ฟันเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยอาการผู้ป่วยของทันตแพทย์
 • ชำระล้าง จัดเตรียม และส่งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับทันตแพทย์ รวมถึงผสมวัสดุทันตกรรมต่างๆ ประกอบการรักษา
 • รวบรวม บันทึก และจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยให้กับทันตแพทย์เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยและทำประวัติต่างๆ ทั้งแบบผ่านระบบสารสนเทศ และแบบเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติมกับผู้ป่วยหลังการรักษา ทั้งการทานยาและการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พฤษภาคม 2560

กิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 • อาสาสมัครให้ความรู้ด้านการดูแลช่องปากกับโรงเรียนประถมของชุมชน
 • งานผู้ช่วยทันตแพทย์พาร์ตไทม์ในคลินิกเอกชน

ประกาศนียบัตร

 • TOEIC 780

อัตราจ้างงานและเงินเดือนผู้ช่วยทันตแพทย์

เงินเดือนของผู้ช่วยทันตแพทย์นั้นมักขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่จัดจ้างโดยตรง แต่จากข้อมูลของ FINDDENT พบว่าผู้ช่วยทันตแพทย์ที่เลือกทำงานกับให้โรงพยาบาลเอกชนมักได้เงินเดือนมากกว่าผู้ช่วยทันตแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาล

 • โรงพยาบาลรัฐบาลเงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ 7,000-8,000 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชนเงินเดือนเริ่มต้นที่ประมาณ 10,000 บาท
 • หากมีประสบการณ์แล้วเลือกทำงานในโรงพยาบาลเอกชน เงินเดือนมักจะเริ่มต้นที่ 16,000-18,000 บาท

แน่นอนว่า ไม่ว่าจะเลือกทำงานกับหน่วยงานใด อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ก็จะมีโอกาสเงินเดือนขึ้นเสมอ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณเอง อีกทั้งรายได้เหล่านี้ยังไม่รวมค่า OT และสวัสดิการอื่นๆ ด้วย

วิธีเขียน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

หากพูดถึงการเขียน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์หรืออาชีพอื่นๆ แล้ว การจัดรูปแบบและโครงสร้างของ CV ก็สำคัญไม่แพ้ประวัติอันเลิศหรู และทักษะสุดโดดเด่นของคุณเลย การมี CV ที่อ่านง่ายและแบ่งสัดส่วนดีนั้น จะช่วยให้คุณมีโอกาสได้งานมากขึ้น แม้ว่าประวัติของคุณอาจไม่ได้สวยหรูเท่าผู้สมัครคนอื่น โดยคุณสามารถแบ่ง CV ของคุณเป็น 7 ส่วนหลักๆ ได้ดังนี้

 • หัวเรื่อง หรือประวัติผู้ช่วยทันตแพทย์และข้อมูลติดต่อ
 • ตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน
 • สรุปทักษะและผลงาน (Professional Summary)
 • ประสบการณ์การทำงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • การศึกษา
 • ทักษะ
 • ส่วนเพิ่มเติมอื่นๆ (เช่น ภาษา, ใบประกาศนียบัตร, รางวัลที่ได้รับ และความสนใจส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น)

เมื่อแบ่งสัดส่วนเรียบร้อย คุณก็สามารถใช้เทคนิคต่อไปนี้เพื่อให้ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ของคุณดูสะดุดตายิ่งขึ้น

 • อ่านประกาศรับสมัครงานแล้วดูว่าหน่วยงานต้องการคุณสมบัติหรือทักษะเฉพาะอะไรบ้างจากผู้ช่วยทันตแพทย์ คุณสามารถนำคุณสมบัติและทักษะเหล่านั้นที่คุณมีมาใส่ใน CV เป็นอันดับแรกๆ เพื่อให้คุณดูเป็นคนที่ตอบโจทย์ได้มากขึ้น
 • ให้ใส่ชื่องานหัตถการหรืองานสารสนเทศของผู้ช่วยทันตแพทย์ที่คุณมีความชำนาญเป็นพิเศษลงไปด้วย เพื่อให้ทางหน่วยงานรู้ว่าคุณเป็นผู้มีความรู้ในสายงานจริงๆ
 • อย่าลืมใส่ชื่อตำแหน่งที่ต้องการสมัครเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาใบสมัครต้องมาเดาเองว่าคุณกำลังสมัครตำแหน่งไหน

⚠️คำเตือน: ห้ามใช้ CV เดียวกันยื่นสมัครงานหลายๆ ที่โดยเด็ดขาด เพราะต่างหน่วยงานก็ต่างความต้องการ CV ของคุณอาจจะเข้าตาที่หนึ่งแต่ขัดตาอีกที่หนึ่งได้ โดยเฉพาะเวลายื่นงานที่ตำแหน่งต่างกันมาก เช่นแพทย์กับวิศวกร หากต้องการเราได้เตรียมคำแนะนำการเขียน CV อาชีพอื่นๆ ไว้ให้คุณแล้ว

การจัดรูปแบบ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

หากคุณต้องเขียน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นภาษาอังกฤษ เราขอแนะนำให้คุณใช้ฟอนต์ Calibri, Times New Roman, Cambria และ Arial แต่หากคุณต้องเขียนภาษาไทย ฟอนต์ TH Sarabun New จะอ่านง่ายที่สุด โดยจัดให้ขนาดตัวอักษรอยู่ที่ 10 – 12 ทั้งสองภาษา และแน่นอนว่าห้ามลืมตรวจคำผิดด้วย มิฉะนั้นความเป็นมืออาชีพของคุณจะลดฮวบทันที

โครงสร้าง CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

โครงสร้าง CV ทันตแพทย์และอาชีพอื่นๆ โดยทั่วไปจะมี 3 แบบ คือ

 • ตามลำดับเวลา (chronological) โครงสร้างแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วมาก เพราะจะเน้นที่การบอกตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละปีได้อย่างชัดเจน โดยเริ่มจากปีล่าสุดแล้วนับถอยหลังไปเรื่อยๆ
 • โชว์ทักษะส่วนตัว (functional) โครงสร้างแบบนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเน้นแสดงทักษะเฉพาะทางต่างๆ ที่มีให้กับหน่วยงานที่เปิดรับสมัครงาน สร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้กับตัวเอง
 • ผสม (mixed) โครงสร้างยอดนิยมที่โชว์ทั้งประสบการณ์การทำงานและทักษะที่ใช้หรือเรียนรู้มาในแต่ละปี เป็นโครงสร้างที่เหมาะมากสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

หัวเรื่องและข้อมูลติดต่อ

หัวเรื่องอาจเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์เพราะเป็นส่วนแรกที่ผู้พิจารณา CV จะอ่าน และยังเป็นส่วนที่บอกว่าคุณเป็นใครอีกด้วย โดยส่วนนี้จะต้องมีชื่อของคุณ ตำแหน่งที่คุณต้องการสมัคร และข้อมูลติดต่อเบื้องต้นในการใช้ติดต่อกลับหาคุณ

หัวเรื่องที่ดี

พรประภา เสน่ห์วงศ์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

123/4 ซอยอารีย์ 5

แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

081-234-5678

sphornprapha@gmail.com

Linkedin.com/in/phornpraphasanewong

หัวเรื่องที่ไม่ดี

ชื่อ: พรประภา

นามสกุล: เสน่ห์วงศ์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยทันตแพทย์

วันเกิด: 22/9/2540

อายุ: 25 ปี

ที่อยู่:123/4 ซอยอารีย์ 5

แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10400

โทร: 081-234-5678

Facebook: Fon Phornprapha

Instagram: fon_fon3p

Email: fonza1997@hotmail.com

Linkedin: phornpraphasanewong

📌 คำแนะนำ: หัวเรื่องควรสั้น กระชับ และมีแค่ข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นคือ ชื่อ ตำแหน่ง ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และอีเมล ไม่จำเป็นต้องใส่โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook หรือ Instagram แต่หากมีแอ็กเคานท์ Linkedin ก็ควรใส่ไว้ด้วย ที่สำคัญ ให้ใช้อีเมลที่เป็นทางการ มิฉะนั้นจะทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพ

รูปภาพใน CV เองก็เป็นสิ่งจำเป็น หากมีภาพถ่ายหน้าตรงที่สวมชุดผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้ใช้ภาพนั้น แต่หากไม่มี ก็สามารถใช้ภาพที่สวมชุดสุภาพได้เช่นกัน

ประสบการณ์ผู้ช่วยทันตแพทย์

คุณสามารถแสดงประสบการณ์และผลงานของคุณในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มฐานเงินเดือนได้ โดยใส่ชื่อโรงพยาบาลหรือคลินิก ตำแหน่ง ปีที่ทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เริ่มจากสถานที่ทำงานล่าสุดก่อน แล้วย้อนกลับไปเรื่อยๆ ตามลำดับ ตัวอย่างเช่น

ประสบการณ์การทำงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2562

 • ทำความสะอาดฟัน และปฏิบัติการเครื่องเอกซเรย์ฟันเพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยอาการผู้ป่วยของทันตแพทย์
 • ชำระล้าง จัดเตรียม และส่งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้กับทันตแพทย์ รวมถึงผสมวัสดุทันตกรรมต่างๆ ประกอบการรักษา
 • รวบรวม บันทึก และจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยให้กับทันตแพทย์เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยและทำประวัติต่างๆ ทั้งแบบผ่านระบบสารสนเทศ และแบบเป็นลายลักษณ์อักษร
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติมกับผู้ป่วยหลังการรักษา ทั้งการทานยาและการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากไม่มีประสบการณ์ทำงานจริง

ในกรณีนี้ ให้ใส่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่คุณไปฝึกปฏิบัติขณะเรียนหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยอาจใช้ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ฝึกงานก็ได้ ไม่ควรเว้นส่วนประสบการณ์ไว้โดยเด็ดขาด ตัวอย่างเช่น

โรงพยาบาลสนามจันทร์

นักศึกษาฝึกงานผู้ช่วยทันตแพทย์

กุมภาพันธ์ 2559 – มีนาคม 2559

 • ช่วยเหลือผู้ช่วยทันตแพทย์ทำความสะอาดฟันผู้ป่วย และปฏิบัติการเครื่องเอกซเรย์
 • ชำระล้าง และจัดเตรียมอุปกรณ์ทันตกรรม และส่งต่อให้ผู้ช่วยทันตแพทย์
 • รวบรวม บันทึก และจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบสารสนเทศ

การศึกษา: รวมวุฒิการศึกษาของคุณ

เนื่องจากผู้ช่วยทันตแพทย์ไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาแต่อย่างใด ส่วนการศึกษาอาจเป็นส่วนที่สั้นที่สุดใน CV ของคุณ แต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะโรงพยาบาลและคลินิกแทบทั้งหมดจะกำหนดให้คุณต้องผ่านหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์มาก่อน

คุณสามารถใส่ข้อมูลการศึกษาโดยเริ่มจากชื่อหลักสูตรที่จบมา ตามด้วยชื่อสถาบันการศึกษา และลงท้ายด้วยปีที่จบ ไม่จำเป็นต้องใส่เกรดเฉลี่ยหรือประวัติการศึกษาช่วงมัธยม ตัวอย่างเช่น

ประวัติการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พฤษภาคม 2560

ประวัติการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พฤษภาคม 2560

ทักษะที่ดีควรมีใน CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

โดยทั่วไป ทักษะที่ใส่ใน CV จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือทักษะสำหรับวิชาชีพ (hard skills) และทักษะการเข้าสังคม (soft skills) โดยผู้ช่วยทันตแพทย์นั้นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเฉพาะทาง คุณจึงจำเป็นต้องมีทักษะสำหรับวิชาชีพจำนวนมาก

แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าทักษะการเข้าสังคมจะไม่สำคัญ เพราะผู้ที่จบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะมีทักษะสำหรับวิชาชีพคล้ายกันอยู่แล้ว ดังนั้นโรงพยาบาลและคลินิกหลายแห่งก็จะใช้ทักษะการเข้าสังคมเป็นตัวตัดสินหลัก

ทักษะสำหรับวิชาชีพที่ควรมี

 • ปฏิบัติการเครื่องเอกซเรย์ฟัน
 • วิเคราะห์ผลเอกซเรย์ฟันเบื้องต้น
 • ชำระล้างและจัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุทันตกรรม
 • ขูดหินปูน
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • มีความคล่องตัวสูง

ทักษะการเข้าสังคมที่ควรมี

 • การสื่อสารที่ดี
 • การทำงานเป็นทีม
 • การจัดการเวลา
 • การจัดลำดับความสำคัญ
 • ความคิดยืดหยุ่น
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใจรักการบริการ
 • ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูง

สรุปอย่างมืออาชีพ

เชื่อหรือไม่ว่าผู้พิจารณา CV ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากอ่านอะไรยาวๆ เหมือนกัน เพราะฉะนั้นส่วนสรุปทักษะและผลงานจึงเป็นส่วนที่คุณให้ความสำคัญมาก คุณควรใส่ข้อมูลประสบการณ์ ผลงาน และประวัติการศึกษาที่สำคัญของคุณลงในส่วนนี้ให้สั้นและกระชับที่สุด

ส่วนสรุปนี้ควรยาวเพียง 4-5 บรรทัด และสามารถให้ข้อมูลความโดดเด่นของคุณได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้อ่านสนใจคุณได้มากที่สุด

ตัวอย่างที่ดี

สรุปทักษะและผลงาน

จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูงจากโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ช่วยเหลือทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิก ทั้งงานปฏิบัติการ สารสนเทศ ให้ทันตศึกษากับผู้ป่วย และงานวิชาการอื่นๆ เป็นเวลา 3 ปี มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หลอดดูดน้ำลาย เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า และเครื่องเอกซเรย์ฟัน อีกทั้งยังเป็นอาสาสมัครให้ความรู้ด้านการดูแลช่องปากกับโรงเรียนประถมของชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ

💡คำแนะนำ: ตัวอย่างนี้มีข้อมูลการศึกษาและประวัติการทำงานที่จำเป็นอยู่ครบถ้วน โดยบอกทั้งชื่อสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เข้าทำงาน รวมถึงบอกระยะเวลาการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งหากหน้าที่เหล่านี้อยู่ในคำอธิบายงานตามใบประกาศรับสมัครด้วยแล้ว จะยิ่งเพิ่มความโดดเด่นให้ CV ของคุณ

su_box title=”ตัวอย่างที่ไม่ดี” box_color=”#ff826f”]

สรุปทักษะและผลงาน

จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากสถาบันทันตกรรม มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์เวลา 3 ปี พร้อมที่จะปฏิบัติงานทันตกรรมทุกรูปแบบตามคำสั่งของทันตแพทย์ ต้องการจะสมัครงานตำแหน่งนี้เพื่อเพิ่มฐานเงินเดือนของตนให้สูงขึ้น

[/su_box]

💡คำแนะนำ: ตัวอย่างนี้ให้ข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่ไม่ครบถ้วน ขาดทั้งชื่อสถาบันการศึกษาเต้มและชื่อหน่วยงานที่ทำงาน รวมถึงยังไม่ได้กล่าวถึงทักษะเฉพาะทางต่างๆ ทำให้ CV ดูธรรมดาและไม่สะดุดตา แถมยังพูดถึงเรื่องเพิ่มฐานเงินเดือนอีกด้วย (แม้จะจริงก็ไม่ควรใส่ใน CV นะ)

ส่วนเพิ่มเติมสำหรับ CV ผู้ช่วยทันตแพทย์

ส่วนเพิ่มเติมนั้น เป็นอีกส่วนที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับ CV ของคุณ เพราะเป็นส่วนที่อธิบายถึงความพิเศษไม่เหมือนใครของคุณให้กับทางหน่วยงานที่รับสมัครงาน โดยในส่วนนี้คุณอาจใส่ข้อมูลภาษาอื่นๆ ที่คุณสื่อสารได้ ประกาศนียบัตรต่างๆ ผลงานวิจัยที่เคยทำในอดีต หรือความสนใจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งด้วย

ภาษา

แน่นอนว่าภาษาที่เป็นที่ต้องการในทุกสายอาชีพในประเทศไทยก็คือภาษาอังกฤษ หากคุณมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยมแล้ว โรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ จะต้องการตัวคุณมากขึ้นเพื่อให้สื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้ โดยคุณควรใส่ข้อมูลคะแนน TOELF IELTS หรือ TOEIC ไว้ด้วย

อีกภาษาหนึ่งที่น่าสนใจก็คือภาษาจีน เพราะมีชาวจีนจำนวนไม่มากที่จะพูดภาษาอังกฤษในไทย ดังนั้น หากคุณพูดภาษาจีนได้และมี่ผลการสอบ HSK โรงพยาบาลหรือคลินิกก็อาจจะพิจารณาคุณเป็นพิเศษ

อาสาสมัคร

อีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ CV ของคุณดูดีขึ้นมาอีกระดับคืองานอาสาสมัครที่เคยทำในอดีต เพียงใส่ชื่องานและปีที่ทำ (ใส่ว่าทุกๆ 1 ปี หรือ 1 เดือนก็ได้ หากทำบ่อย) เท่านี้หน่วยงานที่รับสมัครงานก็จะมองคุณด้วยสายตาเหมือนมองนางฟ้าแล้ว

สรุป: เขียน CV ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์

อ่านมาถึงตรงนี้ คุณคงเข้าใจแล้วว่า CV ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ดีต้องประกอบด้วยอะไร และต้องเขียนอย่างไรบ้าง

 • ตรวจสอบหัวเรื่องให้ดีว่าสั้น กระชับ แต่ก็มีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน
 • ส่วนสรุปทักษะและผลงานจะต้องครอบคลุมประวัติ ประสบการณ์ และผลงานต่างๆ ของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง ในขณะที่ยังคงความกระชับและเข้าใจง่ายเอาไว้
 • การจัดรูปแบบโครงสร้างของ CV ควรจะเน้นความอ่านง่ายและเข้าใจง่ายไว้ก่อน เพราะต่อให้คุณมีประสบการณ์เลิศหรูแค่ไหน ถ้า CV ของคุณอ่านแล้วงง ก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นคุณสามารถใช้เทมเพลต CV ของเราได้เลย
 • ส่วนประสบการณ์การทำงานควรบอกชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบคร่าวๆ ไว้ด้วย
 • เน้นใส่ทักษะที่ปรากฏในใบรับสมัครงาน เพื่อให้ทางหน่วยงานรู้สึกว่าคุณดูตรงสเปกมากขึ้น
 • อย่าลืมว่าหากมีความสามารถทางด้านภาษา หรือประสบการณ์อาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง ก็ควรใส่ลงไปด้วย

ปิดท้ายด้วย Cover Letter ที่เหมาะกับ CV ของคุณ

นอกจาก CV แล้ว สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยในการสมัครงานผู้ช่วยทันตแพทย์ก็คือ Cover Letter ที่อธิบายว่าทำไมคุณจึงอยากมาทำงานที่โรงพยาบาลหรือคลินิกนี้ แต่การเขียน Cover letter นั้นก็มีวิธีที่เหมาะควรอยู่เช่นกัน ดังนั้น เราจึงแนะนำให้คุณใช้ เทมเพลต CV ของเราที่มาพร้อมกับเทมเพลต Cover Letter ด้วย มาสร้าง CV และ Cover Letter ที่น่าจดจำกันเลย

บทความที่คล้ายกัน